Gerichte Call Circulaire Bouweconomie (2020)

Laatst gewijzigd op 3 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten over circulaire bouweconomie
Subsidie
tot 80% (met een maximum van € 100.000)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, lokale overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers alsook partnerschappen van deze instanties kunnen tot 80% steun (met een maximum van € 100.000) bekomen voor het opzetten van experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten over circulaire economie in de bouw.

Ook dit jaar lanceren Vlaanderen Circulair en OVAM een projectoproep, ditmaal specifiek gericht op de circulaire bouweconomie. Deze call loopt tot 23 september 2020 (12u).

Wie komt in aanmerking

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, kennisinstellingen, organisaties en burgers. Samenwerkingen met andere partijen in de keten worden aangemoedigd. Indienen met rechtspersonen (vzw, bvba...) is sterk aan te raden.

Wat komt in aanmerking

De steun wordt toegekend aan projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen in het kader van de circulaire bouweconomie.

Omvang steun

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van € 100.000 per project. Voor grotere projecten kan er een deelbegroting worden gemaakt voor het stuk dat je wil laten subsidiëren.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraagprocedure

De deadline voor indienen is 23 september 2020 om 12u.
Meer informatie kan je terugvinden op vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/gerichte-call-bouw-2020.

 

Contact

Adres

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België

Telefoon