Doelgroepvermindering langdurige werkzoekenden-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 17 nov 2017 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Via deze doelgroepvermindering kon de werkgever in het Vlaams Gewest een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen bekomen bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden.

Deze doelgroepvermindering werd geregionaliseerd ingevolge de zesde staatshervorming. De bestaande regelgeving blijft behouden tot eind december 2016.

Vanaf 1 juli 2016 startte in het Vlaams Gewest het Vlaams doelgroepenbeleid. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2017 de werkgevers die een langdurig werkzoekende (of gelijkgestelde werknemer) aanwerven in een vestiging die in het Vlaams Gewest ligt, geen recht meer hebben op deze doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden.
Werkgevers die voor 1 januari 2017 iemand uit deze doelgroep in dienst nemen, behouden het recht op de doelgroepvermindering tot uiterlijk het 4de kwartaal van 2018 (dit betekent dat de normale duurtijd van dit voordeel in sommige gevallen ingekort wordt).
Deze maatregel en de Doelgroepvermindering herstructurering-Vlaanderen worden in 2017 vervangen door een nieuw systeem van Tijdelijke Werkervaring, onder de bevoegdheid van de VDAB. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo wil men de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Voor meer informatie zie www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring.

Contact

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ". Klik vervolgens op de rubriek "De bijdrageverminderingen" en vergeet niet het recentste kwartaal te selecteren.
U kan ook een vraag stellen aan het contactcenter van de RSZ  per telefoon of door gebruik te maken van het contactformulier.

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Afdeling / Dienst
Dienst Tewerkstelling
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België