Opslag van duurzaam opgewekte elektrische energie

Technologienummer
201099

Batterij voor de stationaire opslag van duurzaam opgewekte elektrische energie . De batterij heeft een vermogen van minstens 5 kVA en een capaciteit van minstens 15 kWh. De maximale capaciteit is afgestemd op het verbruik van de onderneming zelf (maximaal 5 keer het gemiddeld dagverbruik). 

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie moet alle onderstaande verplichte componenten bevatten. Bij deze aanvraag mogen ook optionele componenten worden toegevoegd.

Verplichte componenten

 • batterij (vermogen ≥5 kVA en capaciteit ≥15 kWh)
 • regelelektronica
 • optimalisatiesoftware

Optionele componenten

 • omvormer

Niet-steunbare componenten

 • batterijen voor transportmiddelen
 • laag/midden/hoogspanningscabines (met uitzondering van de transformator) 

Tips bij de aanvraag

 • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
 • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de verplichte en optionele componenten.
 • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
 • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
 • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
 • 30,00% voor een kmo
 • 15,00% voor een grote onderneming
Venster sluiten

Wat wordt verstaan onder duurzaam opgewekte elektrische energie?

Duurzaam opgewekte energie omvat hernieuwbare energie (bv. opgewekt door zonnepanelen of windturbine) die rechtstreeks gekoppeld is aan een opslagcomponent (bv. batterij). De opslagcomponent moet ook op jaarbasis >75% van zijn energie uit deze rechtstreekse aangesloten installatie halen.

Wat als de investering ook wordt gebruikt voor privédoeleinden?

De subsidie wordt enkel toegekend op het beroepsgedeelte van de investering. Bij gemengd gebruik wordt pro rata steun toegekend op basis van de verhouding tussen het privé en beroepsgebruik van de investering.

Hoe moet men aantonen dat de batterij ten minste 75% van zijn energie uit deze rechtstreeks aangesloten installatie(s) haalt?

Om aan deze 75% regel te voldoen dient men al de verschillende laadstromen (kWh) te meten op uurbasis. Op jaarbasis moet 75% van de totale laadstroom afkomstig zijn van de ter plaatse opgewekte groene energie. Deze metingen dienen tenminste 5 jaar aangehouden te blijven en ter beschikking staan van de VLAIO.