Klimaatsprong

In 't kort

De transitiecontracten klimaatsprong zijn ontwikkeld om bedrijven financieel te ondersteunen bij investeringen in energie- en CO2-besparende projecten. Het doel is om de CO2-uitstoot van Vlaanderen te reduceren en de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

De toewijzing van de middelen verloopt via een veilingprocedure op basis van het concept van tweezijdige ‘Contracts for difference’ (CfD’s). De steun varieert jaar na jaar in functie van energiekosten en kosten van emissierechten.

Deze pilootoproep richt zich tot ondernemingen met een omvangrijke CO2-uitstoot: 10.000 ton/jaar of meer in het kalenderjaar 2022. Voor deze pilootoproep is de steun beperkt tot investeringen in grootschalige elektrische boilers en warmtepompen.

De pilootoproep transitiecontract klimaatsprong 2024 kadert binnen het programma ‘Klimaatsprong’ dat tot doel heeft om de energietransitie naar klimaatneutraliteit tegen 2050 te faciliteren.

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse vestigingen met een directe CO2-uitstoot van minstens 10.000 ton/jaar in 2022
Voor wat?
Investeringen in grootschalige elektrische boilers en warmtepompen
Bedrag
Veilingprocedure op basis van de gevraagde steun per ton vermeden CO2-emissies, max. € 2.000.000 per aanvrager per jaar gedurende 10 jaar

Delen:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Adres
VLAIO
Telefoon
E-mail