Ruimtelijk-economisch onderzoek. Een leidraad voor lokale besturen

VLAIO krijgt regelmatig de vraag van gemeenten naar de evolutie van de economie, de nieuwe kansrijke activiteiten enz. om op in te zetten naar bedrijfshuisvestingsbeleid. De evolutie op Vlaamse schaal kan leerzaam zijn maar is ontoereikend om op basis hiervan op lokaal niveau verschillende vestigingsmilieus te creëren. Meer specifieke data over de ruimtelijk-economische dynamiek in de gemeente en subregio aangevuld met lokale kennis zijn hier aan de orde.

Het uitvoeren of uitbesteden van ruimtelijk-economisch onderzoek kan dienen om jouw lokaal huisvestigingsbeleid uit te bouwen. Deze leidraad wil je hiervoor alvast de nodige handvaten aanreiken. In ideale omstandigheden resulteert dergelijk onderzoek zelfs in een bovenlokale strategie. Daarnaast brengen wij ook enkele Vlaamse beleidsambities onder je aandacht. Een economie is immers permanent in transitie en biedt kansen naar nieuwe vormen van ondernemerschap. We willen samen werken aan goede vestigingsmilieus voor bedrijven en de uitbouw van ecosystemen die innovatie en ondernemerschap bevorderen, bijdragen aan de circulaire economie en de klimaatdoelstellingen helpen bereiken.

We moedigen elke gemeente aan om te zoeken naar geschikte manieren om gewenste economische activiteiten en ecosystemen te typeren en ruimtelijk te faciliteren. Deze leidraad kan alvast één manier zijn, maar daarvoor niet de enige. We hopen je hiermee op weg te helpen om als gemeentebestuur je ambities op ruimtelijk-economisch vlak te concretiseren en vorm te geven aan een lokaal beleid dat ruimte biedt voor Vlaams ondernemerschap.