Ruimte voor bedrijvigheid. Een leidraad voor lokale besturen

Deze leidraad wil lokale bestuurders inspireren om een stevig bedrijfshuisvestingsbeleid in hun gemeente te voeren, en zo een goed ondernemersklimaat en lokale tewerkstelling te creëren.