Naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie

Hoe kan de Vlaamse energie-intensieve industrie de transitie naar een CO2-arme en koolstofcirculaire industrie maken? Om die vraag te beantwoorden heeft VLAIO de opdracht gegeven aan een consortium van Deloitte, VUB-IES, AMS en Climact met bijdrage van Wuppertal Institute, om een analyse te maken van de mogelijke trajecten van de industriële transitie, alsook een contextanalyse uit te voeren van het Moonshot innovatieprogramma. De resultaten van deze studie zijn samengevat in het finale rapport.

De meer gedetailleerde resultaten van de studie zijn beschikbaar in de verschillende deelrapporten:

Op 10 november werden de resultaten gepresenteerd tijdens de online conferentie. De presentatie is ook beschikbaar.