Europese impulsen voor een sterker Vlaanderen

Als onderdeel van haar ‘Europa 2020- strategie’ zet de Europese Unie volop in op een aanpak die ervoor zorgt dat het in al haar lidstaten goed leven, werken en ondernemen is. Het moedigt de lidstaten daarom aan om te investeren in projecten die de eigen regio op diverse vlakken vooruithelpen, zoals het uitbouwen en behouden van een sterke regionale economie, het bijsturen van de klimaatimpact en het levendig en welvarend houden van steden. Dit gebeurt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO.

De coördinatie van EFRO in Vlaanderen is in handen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Er werden vier thema’s afgebakend: onderzoek en innovatie, ondernemerschap, koolstof arme economie en duurzame stedelijke ontwikkeling.  De investeringen in elk van deze thema’s worden geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten.