Van regulatory reporting naar regulatory intelligence

Ongetwijfeld herinner je je de financiële en bankencrisis van 2008 nog. Om toekomstige catastrofes te vermijden kreeg de bankwereld zowel lokaal als regionaal een pak stringente regels opgelegd. Dagelijks, maandelijks en per kwartaal dienen banken aan regelgevende overheden te rapporteren over hun beleid en de risico’s waaraan ze blootgesteld zijn. Regulatory reporting heet dat in vakjargon. En in die nichemarkt schudt de Belgische speler b.fine de lakens op. b.fine ontzorgt banken bij hun rapporteringsprocessen en voegt extra intelligentie toe. Zo krijgen ze meer inzicht in hun gerapporteerde cijfers.
het b-fine platform

Financiële crisis wijzigt rapporteringsvereisten

Klaas Van Imschoot co-founder van b.fine: “Met ons platform b.rx ontzorgen we banken bij hun regulatory reporting processen. Banken zijn immers verplicht om op heel regelmatige basis informatie te delen met hun regelgevers. Tot 10-15 jaar geleden hadden ze dat redelijk onder controle. Maar sinds de financiële crisis is er behoorlijk wat complexiteit in die rapporteringsprocessen geslopen: nieuwe rapporteringsvereisten enerzijds en gewijzigde focus anderzijds. Naast de rapporten is de regelgever ook steeds meer geïnteresseerd in de onderliggende data en de bijhorende processen om deze rapporten samen te stellen.

Banken verliezen overzicht en controle

We merken dat er bij heel wat banken een verlies aan controle en overzicht ontstaat van de verschillende rapporteringsprocessen. En daarop staan serieuze sancties. Zo heeft Citygroup eind vorig jaar een boete van 60 miljoen dollar gekregen. Nog erger wordt het wanneer verplicht extra kapitaal opzijgezet moet worden. Dat snijdt onmiddellijk in de resultaten van een bank. Het is dus zaak om al die processen precies in kaart te brengen, ze te stroomlijnen, om ze waar mogelijk te digitaliseren en te automatiseren. Ons platform doet dat. Wij helpen banken om de shift te maken van regulatory reporting naar regulatory intelligence.

Disruptief met datastromen

Klaas: “Momenteel wordt de wereldwijde markt gedomineerd door 4 à 5 spelers, die omwille van hun dominante positie de noodzaak om te innoveren veel minder gevoeld hebben. Dat vertaalt zich vandaag in een verouderde IT-architectuur, een gebrek aan ondersteuning voor de noden van de rapporteringsteams,… B.fine wordt in dat wereldje de uitdager, de disruptieve speler die een nieuwe wind laat waaien in dit segment. 

Terwijl de huidige aanbieders uitsluitend kijken naar wat de regelgever voorschrijft, vertrekken wij vanuit wat de gebruiker nodig heeft. Wij begeleiden de gebruikers bij de banken van A tot Z doorheen heel het proces. Zo kijken wij veel nadrukkelijker naar de samenwerking tussen verschillende departementen. Voorheen was één departement verantwoordelijk voor de rapportering.Aan echte samenwerking tussen departementen was er dan ook geen nood. Dat verhaal is vandaag helemaal anders. Voor liquiditeitsrapportering heeft Finance de input van Treasury nodig; en voor de rapportering rond kredietrisico, operationeel risico en marktrisico moet er kort op de bal gespeeld worden met het Risk departement. Je hebt m.a.w. een echt platform nodig waar alle datastromen samenkomen. Een platform dat samenwerking faciliteert en het hele proces ondersteunt. Finaal leveren we wel hetzelfde product op als onze concurrenten, maar onderweg hebben wij ons geconcentreerd op de journey van de gebruikers.”

Een leerrijk traject

Klaas: “Met heel wat ervaring in de bancaire wereld op de teller, zijn we drie jaar geleden aan ons avontuur begonnen. Het vage idee van ons platform moest eerst rijpen. Als RegTech consultants wilden we ondervinden of er daadwerkelijk nood was aan vernieuwing. Werden de struikelblokken die wij zagen ook effectief door banken als een probleem ervaren? 

VLAIO dwingt een lange-termijnvisie

Toen bleek dat onze Value Proposition heel erg aansloeg, zijn we dan een jaar geleden met de ontwikkeling van ons platform gestart. Op aanraden van mijn vrouw – zelf ook ondernemer – namen we contact op met VLAIO. Bedrijfsadviseur Kristine Debruyne heeft ons vervolgens super begeleid. Terwijl onze mindset heel erg operationeel was, liet zij ons dieper graven, verder kijken. Die shift hadden we nodig. We begrepen waarom VLAIO anders tegen ondernemen en innoveren aankijkt dan wij dat deden. We zijn tenslotte nog maar een start-up. Onze horizon is bij wijze van spreken de volgende 6 maanden. Terwijl VLAIO je dwingt een plan op tafel te leggen voor de komende 5 tot 7 jaar. Je moet echt over alle aspecten nadenken: niet enkel je product telt maar ook je organisatie, je commercialisatie. Dat is meteen ook de kracht van zo’n VLAIO-dossier: het uitwerken van de  business case zet je aan tot nadenken en dwingt je om een duidelijke strategie te definiëren.
 

Klaas

De dossierbegeleiding was top. Zo’n VLAIO proces is best pittig. Het vraagt tijd, aandacht en energie. Maar je krijgt er – naast de subsidie - ook heel wat voor terug. Zo leer je bv. op veel langere termijn kijken.

Klaas Van Imschoot
mede-oprichter b.fine

Optimalisatie met een VLAIO O&O-traject

Klaas: “Met de steun van VLAIO willen we de intelligentie van ons platform nog optimaliseren. Hoe kunnen we de automatisering van processen concreet vertalen naar onderliggende componenten? Automatisch kom je dan terecht bij artificial intelligence en machine learning.  Deze elementen zullen we loslaten op  onze data die we stelselmatig met open data sets verrijken. Zo zullen we bepaalde anomalieën in de processen of in de data kunnen detecteren. Daarvoor werven we momenteel de juiste mensen aan.

Die gestage groei hebben we mee te danken aan BeCode, een lovenswaardig initiatief dat ook door VLAIO ondersteund werd. In 6 tot 12 maanden scholen zij mensen om tot developers of data engineers. We startten met enkele stagiairs en hebben hen ook kunnen aanwerven. Intussen nemen ze belangrijke posities in onze onderneming in. Voor ons is die talentenbron van BeCode een echte accelerator geweest.

Commercialisatie met een kmo-groeisubsidie

En naast het onderzoeksproject hebben we ook een kmo-groeisubsidie ontvangen voor de commercialisatie van ons platform. Die salescompetentie hadden we niet in huis. Om ons product in de markt te zetten hebben we daarom een sales en marketingprofiel aangetrokken. Wij zijn allemaal eerder consultantprofielen die projecten kunnen definiëren, producten bedenken en ontwikkelen, maar echte sales competentie hadden we nog niet.”

logo b-fine

De sterkte van een netwerk

Klaas: “De financiële sector is een moeilijke sector. Om er je naam te maken, heb je tijd nodig. Grootbanken hebben immers heel lange sales cycles van 12 tot 18 maanden. Bovendien is de banksector in België erg klein. En daarom is onze focus van meet af aan internationaal. Dankzij Kristine konden we vorig jaar al terecht bij Flanders Investment & Trade (FIT). Met hun steun stonden we vorig jaar op een eerste beurs in Amsterdam “RiskMinds”. We zijn nu meer en meer in gesprek met banken in Nederland en proberen stelselmatig onze geografische footprint uit te breiden.

Met Startit@KBC zijn we bij een sterke incubator terechtgekomen die ons de juiste omkadering biedt. Zij hebben onze maturiteit op het vlak van funding vergroot. Naast de subsidie van VLAIO hebben ze ons aangeraden  en geholpen om met investeerders te gaan praten. Daar gaan we nu mee aan de slag om een investeringsronde af te sluiten in ons vierde kwartaal. Momenteel zijn er twee aandeelhouders: Bert Devriendt en ikzelf. Om het vertrouwen van banken te verdienen is een sterke partij nodig. Ons platform neemt immers cruciale functies van een bank over. Rapporteren naar regelgevers is een delicate kwestie: dat moet correct gebeuren, dat moet op de juiste manier gebeuren, in het juiste formaat, op het juiste moment. Om banken die gemoedsrust te geven, moet er voldoende vertrouwen zijn. Een bredere kapitaalsbasis met extern kapitaal draagt daar zeker toe bij.”

Klaas

Wat me echt verbaasd heeft, is de competentie van de bedrijfs- en projectadviseur. Terwijl we echt wel in een hele specifieke niche actief zijn, hadden zij onmiddellijk affiniteit met onze activiteiten.

Klaas Van Imschoot
mede-oprichter b.fine

Vertegenwoordiger op ConnecTech

Innovatief? Disruptief? Vorige maand mocht b.fine samen met 39 andere bedrijven Europa vertegenwoordigen op ConnecTech, een grote beurs in Azië. Virtueel weliswaar (“en zonder jetlag”) maar daarom niet minder impactvol. Klaas: “Na ons interview heb ik zo meteen nog een aantal follow-upgesprekken. We hebben wel een platform maar daar moet nu vooral content voor gegenereerd worden. En dat vraagt naar partners die de Aziatische markt kennen.”

 

Ook ambitieuze plannen voor jouw bedrijf?

Ontdek hier de ondersteuning die VLAIO en de partners uit het VLAIO Netwerk jou aanbieden. Je kan bij de VLAIO bedrijfsadviseurs terecht voor gratis advies op maat van jouw onderneming. 

Blijf je ook graag op de hoogte van VLAIO nieuws, subsidies, tips en events? Schrijf je hier in voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Uitschrijven is steeds mogelijk.