Van MDF tot groendak

Kenny Vanreppelen - ambitieus zaakvoerder van Act & Sorb - bedacht enkele jaren geleden een unieke recyclage oplossing: MDF-afval omzetten naar actieve kool. En nu onderzoekt een doctorandus - in het kader van het Baekeland-mandaat - hoe deze oplossing toe te passen op groendaken.
MDF-afval omzetten naar actieve kool

Medium-Density Fibreboard 

MDF-platen kennen we allicht allemaal. Van keukenkastjes over laminaatvloeren, tot deuren toe. Hoogstwaarschijnlijk vind je ook in jouw woonst wel wat MDF. Maar wist je dat er elk jaar meer dan 70 miljoen ton MDF geproduceerd wordt? Immens veel.  En zeker als je weet dat de gemiddelde levensduur beperkt is tot 10 à 15 jaar is. Daarna wordt MDF gestort of verbrand voor energieproductie. Er bestond immers nog geen technologie om MDF te recycleren. Tot Kenny Vanreppelen zijn huis verbouwde. De industrieel ingenieur in nucleaire technologie en doctor in de chemie zag in al het overtollige MDF een afvalstroom. En daarmee kon hij aan de slag. In slechts enkele maanden tijd werkte hij zijn idee uit tot een innovatief project ondersteund door VLAIO. Act&Sorb zag het licht.

MDF is de afkorting van Medium-Density Fibreboard. Waaruit je mag begrijpen dat het om samengeperste verse houtvezels gaat. Met die wetenschap ontwikkelde Act&Sorb een technologie die op basis van carbonisatie MDF omzet in actieve kool, een product dat toepassingen vindt in de chemische industrie, de autoproductie en mogelijk zelfs in de voedingsindustrie en de farmaceutische nijverheid.

Circulariteit

Het productieproces is volledig zelfonderhoudend. Daarbij komt ook nog eens syngas vrij. En dat kan op zijn beurt gebruikt worden voor de productie van hernieuwbare energie of chemicaliën.  Een heuse win-win-oplossing. Act&Sorb wil dan ook graag, samen met InnoEnergy, de eerste full-scale commerciële installatie bouwen en ambieert daarna een sterke internationale groei.

Deze duurzame recyclagetechniek past zondermeer binnen de missie van de houtindustrie. Die streeft naar een circulaire economie. Bovendien is het in België de bedoeling dat 50% van alle houtafvalstromen gerecycleerd worden. Dit maakt de oplossing van Act&Sorb nog waardevoller omdat het wettelijk verplicht wordt om alle soorten behandeld en niet-behandeld hout te recycleren.

Doctorandus

Kenny zit niet stil. Hij wil vooruit en liefst snel. Naast CEO bij Act&Sorb, geeft hij les aan de UHasselt en is heel actief in een onderzoeksgroep. Via een Baekelandmandaat kwam recent doctorandus Tom Haeldermans Act&Sorb vervoegen om verdere mogelijkheden te onderzoeken.

 

Tijdens het Baekelandmandaat focus je je vier jaar op een onderzoek binnen een bedrijf. Als onderneming krijg je directe input van de kennisinstelling, UHasselt in dit geval. Het bedrijf bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. In dit geval zorg het doctoraatsprogramma van InnoEnergy voor de cofinanciering. Terwijl de universiteit de doctorandus begeleidt naar zijn uiteindelijke doctoraat. 

 

Groendak en klimaatopwarming

Tom: “Act&Sorb richt zich op het maken van actieve kool.”, legt Tom uit.  “Daarvoor zetten we biomassa om tot biochar, een soort houtskool. Die activeren we dan nog verder tot actieve kool. Voor mijn onderzoek stoppen we in het midden, bij de biochar. Een product dat interessant kan zijn om in de bodem te verwerken als bodemverbeteraar. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op het selecteren van biomassa, deze om te zetten naar biochar en die te karakteriseren. Door middel van veldexperimenten en kleine schaal experimenten in de bodem van groendaken, kijken we of de groendaken en de planten er een positief of negatief effect van ondervinden. Als alles goed gaat, bevordert het de plantengroei.”

Tom Haeldermans
Tom: “De stap naar de industrie is na een Baekelandmandaat effectief kleiner dan na een gewoon doctoraat”, denkt Tom. “Naast de academische begeleiding krijg ik heel veel mee over hoe het er aan toe gaat in een bedrijf, in dit geval zelfs een start-up.”
Tom Haeldermans
Doctorandu

“Het doel van het Baekelandmandaat is een economische finaliteit te hebben. Een
product op de markt brengen. Op dit moment is er zeker een markt voor zowel biochar als groendaken. In o.a. de landbouw zijn de positieve resultaten van biochar in het verleden al aangetoond. Door biochar in groendaken te verwerken vangen we echter 3 vliegen in 1 klap: Eerst wordt de biochar uit afval gemaakt, daarnaast zorgt de biochar voor een betere plantengroei, en uiteindelijk zijn er alle voordelen die een groendak biedt. bv in steden kunnen groendaken helpen fijn stof te filteren en temperatuurverhogingen naar beneden halen. Groendaken met biochar kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Op het eind van een doctoraat schrijf je een thesis, waar al je bevindingen in staan. “In mijn geval is het de bedoeling dat er een  innovatieproject aan gekoppeld wordt”, vult Tom aan.  “En dat we verder gaan met de resultaten, om die te vermarkten.
Voor Tom is het belangrijk dat hij zijn doctoraat tot een goed einde brengt,”, vertelt Kenny. “Voor Act&Sorb is het belangrijk dat er een innovatieproject aan gekoppeld wordt en dat het economisch valoriseerbaar is. “

 

Kan jij ook begeleiding op maat gebruiken voor jouw plannen?

De VLAIO-bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.