Nieuwe unieke faciliteit voor gasfermentatie in Gentse haven

De Bio Base Europe Pilot Plant, gelegen in de Gentse haven, is een open innovatie proeffabriek die bedrijven helpt bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals hernieuwbare chemicaliën, bioplastics, biodetergenten, biosolventen, enz. De voorbije jaren werd een voormalige brandweerkazerne omgetoverd tot een hoogtechnologisch onderzoekscentrum voor de bio gebaseerde industrie. Dankzij een nieuwe investering van 9,36 miljoen euro kan de organisatie binnenkort nieuwe state-of-the-art infrastructuur en apparatuur aanbieden aan bedrijven die biogebaseerde processen willen opschalen tot op industriële schaal.
bouw nieuwe proeffabriek Bio Base Europe

De Bio Base Europe Pilot Plant helpt de industrie om milieuvriendelijkere en efficiëntere processen te ontwikkelen. Deze proeffabriek speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de bio-economie, een duurzame kenniseconomie die per definitie circulair is en niet enkel een antwoord biedt op de klimaatverandering, maar ook de economie en werkgeledenheid ten goede k

De IMPACT investering voorziet in nieuwe apparatuur voor industriële biotechnologie, specifiek voor gasfermentatie en downstream processing. Gasfermentatie is een nieuwe technologie om afvalgassen zoals CO2 en syngas met behulp van micro-organismen om te zetten naar een brede waaier aan chemische stoffen. Het is een duurzame technologie met een groot potentieel om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Tevens wordt een nieuwe proceshal voor downstream processing gebouwd om de eindproducten te zuiveren na een biotechnologische of chemische conversiestap.

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen op vlak van duurzaamheid en grote problemen vergen grote oplossingen. Dank zij deze broodnodige investering in nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor industriële biotechnologie kan de Bio Base Europe Pilot Plant haar groei bestendigen en verder bouwen aan een duurzame toekomst door innovatie.
Prof. Wim Soetaert
CEO van de Bio Base Europe Pilot Plant

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “De nood aan deze nieuwe opschalingsinfrastructuur was groot: bedrijven staan te springen om met Bio Base Europe Pilot Plant in zee te gaan. Niet moeilijk: de proeffabriek verlaagt drempels voor bedrijven op twee manieren. Ze zijn een broodnodige tussenstap om innovatieve processen uit te testen en op te schalen naar een reële industriële omgeving, zonder dat bedrijven zelf al veel moeten investeren. Nog mooier is dat ze daarbij ook een ideale promotor zijn van samenwerking: bedrijven, onderzoekscentra en andere partners ontmoeten elkaar in de proeffabriek en worden gestimuleerd om samen na te denken over duurzame oplossingen voor de biogebaseerde economie.” 

De IMPACT investering wordt gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€ 3.742.800), Vlaanderen (€ 1.248.224), de Provincie Oost-Vlaanderen (€ 311.588), de Stad Gent (€ 311.588) en de Bio Base Europe Pilot Plant (€ 3.742.800).

Bio Base Europe Pilot Plant is een proeffabriek voor de biogebaseerde economie en zorgt ervoor dat bedrijven en onderzoekscentra toegang hebben tot state-of-the-art pilootinfrastructuur en expertise voor de biogebaseerde economie. Zo helpt ze bedrijven bij de riskante en dure opschaling van laboratoriumprocessen naar industriële processen voor biogebaseerde producten zoals bioplastics, biodetergenten, biosolventen, biochemicaliën, biomaterialen enz.  De Bio Base Europe Pilot Plant ging van start in 2009 en telt vandaag reeds 70 medewerkers. Sinds de oprichting werden al meer dan 200 projecten uitgevoerd in samenwerking met bedrijven uit binnen- en buitenland. Door de proeffabriek kwam hun innovatie dichter bij de markt en kwamen nieuwe ontwikkelingen tot stand die heel wat jobs creëerden. Daarnaast is Bio Base Europe Pilot Plant partner in meer dan 30 publieke consortia.  

Deze unieke onderzoeksfaciliteit stelt Vlaanderen in staat om koploper te blijven op vlak van industriële biotechnologie én een belangrijke bijdrage te leveren aan de Europese innovatie agenda. Op korte tijd groeide de Bio Base Europe Pilot Plant immers uit tot een lichtend voorbeeld en een voortrekker van de biogebaseerde economie in Vlaanderen en Europa.