Grizit ontwikkelt intelligente smeeroplossing

In elk bedrijf met enig machinepark is het smeren van machines een essentiële onderhoudsactiviteit. Maar wist je ook dat 64% van alle mechanische falingen van lagers te wijten is aan een gebrekkige smering? Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk illustreert dat: na de pensionering van de vaste machinesmeerder, beslist het management van een productiebedrijf om alle smeeractiviteiten te herverdelen over de operators en de technici. Na enkele maanden beginnen lagers en draaiende onderdelen het te begeven.
Smeerpomp

Rohalt Degeest en David Duerinckx (h)erkenden dit probleem. En met Grizit ontwikkelen zij een intelligente smeeroplossing ter ondersteuning van operators en bieden ze inzicht in de onderhoudsprocessen.

Onderschat het belang van smering niet!

Wanneer lagers niet gesmeerd worden zoals het hoort, stijgt de temperatuur door wrijving. Dat leidt tot vroegtijdige slijtage en defecten.

De gevolgen: machinestilstand, reactief onderhoud, grote voorraad aan wisselstukken, interventies van externe specialisten, schade aan andere machineonderdelen, … Allemaal zaken die geld kosten. Dit creëert ook een groeiende frustratie bij operators en verlies van vertrouwen tussen leidinggevenden, operators en onderhoudstechnici.

Kritische onderdelen worden natuurlijk niet opzettelijk onvoldoende gesmeerd. De oorzaken van een gebrekkige smering zijn erg divers en vinden hun oorsprong vaak in een onderschatting van het belang ervan. Vaak gaat het om niet geborgde kennis die verloren gaat, zoals in het voorbeeld hierboven. Er wordt ‘om zeker te zijn’ dikwijls teveel gesmeerd, wat even nefast kan zijn als te weinig. Het simpelweg vergeten van enkele nippels tijdens een smeerronde komt wellicht het meest voor.

Maintenance 4.0 - digitalisering ten dienste van de mens

Enkele jaren geleden legden Rohalt en David hun kennis en ervaring inzake digitalisering, IT, maintenance en product design samen. Met 30 jaar ervaring in de voedingsindustrie weet David dat de tools die je aan operators aanreikt gebruiksvriendelijk moeten zijn. Wanneer de intelligente smeerpomp van Grizit op de bijhorende smeernippel geplaatst wordt, geeft die met een eenvoudige kleurcode aan wanneer er voldoende vet voorzien is. De achterliggende software biedt een helder overzicht van alle smeernippels op een installatie en of die al dan niet hun smering gehad hebben.

David Duerinckx

Als Proces & Reliability Engineer in de voedingsindustrie leerde ik het belang van gebruiksvriendelijke tools. Wanneer operators niet enthousiast zijn over de tools die hen aangereikt worden, kan je ervan op aan dat het onderhoud niet goed uitgevoerd wordt.

David Duerinckx
Lead Design Grizit

Genialiteit schuilt in eenvoud, maar vergis je niet! De intelligente smeeroplossing van Grizit tackelt tal van complexe uitdagingen. De omgeving waarin de smeernippels geïnstalleerd worden, is behoorlijk vijandig: vocht, stof, extreme temperaturen, trillingen, … De intelligente smeernippel moet mechanisch robuust zijn en de micro-elektronica binnenin moet geschikt zijn voor de werkingsomstandigheden. Aan de IT-kant van het verhaal stellen zich dan weer uitdagingen op het vlak van integratie met bestaande MES- en ERP-systemen.

David: “Vergeet ook het ‘change’ aspect niet. Operators schieten in een kramp, als de technologie enkel maar gebruikt wordt om hen te controleren. Terecht! Digitalisering als Big Brother is gewoon fout. Om de adaptatie van digitale tools te vergemakkelijken schenkt Grizit veel aandacht aan de cultuurverandering. De nadruk ligt op het vergemakkelijken en aangenamer maken van de activiteit van de operator.”

Ook voor management is er een zekere cultuurverandering. In heel veel bedrijven werd onderhoud tot voor kort als een kost gezien. Oplossingen zoals die van Grizit tonen aan dat een goed onderhoud een groot potentieel biedt tot kostenbesparing. Direct, door minder stilstanden, minder slijtage, minder verspilling van vet, enz. Maar ook indirect, door betere procescontrole, minder frustraties en een groeiend vertrouwen.

Kleurcodes intelligente smeerpomp

Bescherm de intellectuele eigendom

Innovatie en uitdagingen genoeg voor een VLAIO ontwikkelingsproject dus. De haalbaarheid daarvan onderzocht Grizit eerder al in samenwerking met KU Leuven. Twee studenten werkten er een mooie masterproef op uit. In een Imec.istart programma bestudeerden ze de product-markt fit.

Bedrijfsadviseur Elke De Rijck begeleidde Grizit bij de indiening van het ontwikkelingsdossier. De intelligente smeeroplossing heeft potentieel in een brede waaier van industrieën. Daarom is ook een goede bescherming van de intellectuele eigendom erg waardevol.

Begin 2020 diende Grizit een Europese octrooiaanvraag in. Er bestonden reeds octrooien voor intelligente smeeroplossingen, maar Grizit bracht vernieuwende elementen aan. De Europese aanvraag werd omgezet in een internationale en in het voorjaar 2022 gaat de bescherming in 22 landen concreet in.
 

Het ontwikkelingsproject van Grizit is ontstaan uit de eigen praktijkervaring en werd gekatalyseerd door de vorming van een sterk team. Twee zaken die dit project zo sterk maakten.

Yvon Masyn
Projectadviseur VLAIO

Ambitieuze groei met de missie indachtig

Daarmee onthult Grizit meteen ook de ambitie: snel internationaliseren. Het ontwikkelingsproject loopt volgens plan. Er zijn afspraken met industriële partners om een minimum viable product (MVP) te realiseren. En Grizit onderzoekt ook certificeringen en kwalificaties die nodig zijn om aan sectoren zoals de chemie en mijnbouw te kunnen leveren.

Rohalt Degeest

Ons traject verliep tot nog toe voorspoedig en de octrooiering is een zeer waardevol element. Eenmaal ons commercieel product op punt staat, willen we meteen internationaliseren. Snelheid is dan cruciaal, daarom zetten we nu al tentakels uit.

Rohalt Degeest
CEO Grizit

Rohalt en David richtten Grizit pas begin 2020 op. De combinatie van eigen ondernemerschap en samenwerkingen met KULeuven, Imec.istart, PMV en VLAIO zorgden voor een snelle ontwikkeling van hun producten én hun businessplan. De komende jaren staan ze voor een uitdagende groeisprong. Daarbij blijven ze alleszins trouw aan hun missie: met IoT en digitalisering eenvoudig inzetbare tools ontwikkelen om menselijke activiteiten te  ondersteunen.

 

Ook ambitieuze plannen voor jouw bedrijf?

Ontdek hier de ondersteuning die VLAIO en de partners uit het VLAIO Netwerk jou aanbieden. Je kan bij de VLAIO bedrijfsadviseurs terecht voor gratis advies op maat van jouw onderneming.

Meer weten over hoe je je intellectuele eigendom kan beschermen? Lees er ons uitgebreide themadossier op na.

Blijf je ook graag op de hoogte van VLAIO nieuws, subsidies, tips en events? Schrijf je hier in voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Uitschrijven is steeds mogelijk.