Een gerust hart met RemeCare

Voor hartpatiënten is het tijdig detecteren van afwijkende parameters van levensbelang. Om hun gezondheidstoestand van thuis uit beter op te volgen, ontwikkelde Remedus in het kader van een AAL-project een telemonitoringplatform dat tijdig alarmbellen doet afgaan. Een innovatie die kwaliteitsvolle thuiszorg mee mogelijk maakt.
Remecare applicatie
© Remedus

Thuiszorg na ziekenhuisontslag

Zo’n twintig jaar geleden startte Remedus als dienstverlener in de zorg om patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis thuis verder te ondersteunen bij complexe zorgen of behandelingen. Dat doen ze door de patiënt bij thuiskomst met de nodige hulpmiddelen, zoals statieven, pompen of frigo’s, te voorzien en instructies te geven over het gebruik van de toestellen en geneesmiddelen.

Het inperken van de ligtijden in de ziekenhuizen, zorgde ervoor dat steeds meer patiënten behoefte hadden aan de diensten van Remedus en dat ook het monitoren van die thuispatiënten belangrijker werd. Daarom besloot Remedus uit te breiden met een ICT-component. Dat resulteerde in de ontwikkeling van hun softwareplatform RemeCare.

Kwaliteitsindicator van een behandeling

Peter Van Vooren, Head of Digital Transformation: “RemeCare laat de patiënt registraties uitvoeren – de zogeheten Patient-Reported Outcome Measures of PROMs – die een indicator vormen voor de kwaliteit van de behandeling. Dat gaat van registraties van het aantal ingenomen pilletjes tot het bijhouden van nevenwerkingen. Een applicatie verzamelt die data en stelt ze via een dashboard ter beschikking aan de zorgverlener en koppelt ze meteen ook aan het elektronisch patiëntendossier.”

Hartfalen als bijkomend zorgpad

Intussen zet Remedus het platform in voor een veertigtal zorgpaden waarmee de behandelende artsen op de hoogte blijven van de gezondheidsevolutie van de patiënt na het ziekenhuisontslag. Via een AAL-project werd een nieuw zorgpad aan RemeCare toegevoegd: het monitoren van hartfalen. 

AAL staat voor Active and Assisted Living en is een Europees Joint Programma dat ICT-projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhogen.  

Peter: “Het was Alain Thielemans, projectadviseur bij VLAIO en met wie we in contact stonden voor andere lopende projecten, die ons wees op het AAL-project rond hartfalen. Zij zochten extra deelnemers nadat enkele buitenlandse partners waren weggevallen. Aangezien we ons platform sowieso wilden uitbreiden met het monitoren van hartfalen, sloot dit project aan bij de richting die we uit wilden. Zo zijn we erin gerold.” 

Alain Thielemans

Remedus heeft al een mooi traject afgelegd. Ze zijn geëvolueerd van een pure zorgverstrekker naar een aanbieder van technologische oplossingen voor de zorgsector en groeide de voorbije jaren van tien naar tachtig werknemers.

Alain Thielemans
Projectadviseur VLAIO

Internationale samenwerking

In het SmartBEAT-project werkten acht partners uit zes landen samen: België, Israël, Nederland, Noorwegen, Portugal en Zwitserland. De rol van Remedus in het project was tweevoudig vertelt Peter: “Enerzijds hebben we als technologiepartner een ontwikkelingsactiviteit uitgevoerd om de software te verbeteren. Anderzijds focusten we als verpleegkundige organisatie ook op de eindgebruikers en konden we patiënten rekruteren om pilots uit te voeren.” 

“Tijdens het project hebben we voornamelijk samengewerkt met de Nederlandse partner waarmee we een pilot bij een huisartsenvereniging in Eindhoven hebben opgezet. Als specialist in user centered design hebben zij ons ook geholpen om eindgebruikers zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling, zodat we tot een gebruiksvriendelijke tool konden komen.”

Gewicht en bloeddruk signaleren hartfalen

Een weegschaal en een bloeddrukmeter. Dat zijn de twee meetinstrumenten die de patiënt dagelijks moet gebruiken om de toestand van zijn hart op te volgen. Peter: “Zowel gewichtstoename door vochtopstapeling in en rond de longen als de bloeddruk, zijn indicatoren die wijzen op congestief hartfalen. Via bluetooth komen de metingen van de patiënt automatisch in de applicatie terecht. Deze metingen worden niet continue naar de zorgverlener doorgestuurd. Tijdens het project zijn er algoritmen ontwikkeld die het ideale moment bepalen wanneer de alarmbellen moeten afgaan.”

Peter Van Vooren

Het is een bijkomend hulpmiddel om patiënten bewust te maken van hun levensstijl. Ze krijgen daar nu beter inzicht in en kunnen hun gedrag sneller aanpassen.

Peter Van Vooren
Head of Digital Transformation
Man bekijkt smartphone

Een gerust hart

De monitoring detecteert complicaties sneller en daardoor kunnen er ook vlugger stappen ondernomen worden, zoals het aanpassen van medicatie. Een decompensatie van het hart of nieuwe ziekenhuisopname wordt zo vermeden. Voor de patiënt en het zorgpersoneel brengt het platform meer gemoedsrust. Peter: “Patiënten ervaren het als zeer geruststellend. Ze kunnen hun gezondheidstoestand mee opvolgen en weten beter wanneer hun situatie verslechtert. Zoiets voel je niet meteen en wanneer je het wel voelt, is het vaak al te laat. Voor zorgverleners is het een bijkomend hulpmiddel om patiënten bewust te maken van hun levensstijl. Ze krijgen daar nu bter inzicht in en kunnen hun gedrag sneller aanpassen.”

Ambities

In 2019 werd het project afgerond en intussen is Remedus volop bezig met de uitrol ervan. Het UZ Antwerpen is het eerste ziekenhuis waarmee wordt samengewerkt. Andere ziekenhuizen in België volgen snel. Ook internationaal zijn er ambities om het platform op de markt te brengen, waarbij gestart wordt met de buurlanden. Peter: “Nederland is de eerste buitenlandse markt waar we onze pijlen op richten, nadien de andere buurlanden. We bekijken dit echt land per land. We willen vooral op een goede manier ons platform uitrollen, niet overhaast. In elk land is de zorg namelijk anders georganiseerd, het vraagt dan ook veel tijd om alles goed te integreren in het lokale gezondheidssysteem.”

Voor het opschalen van de monitoringsoftware wint Remedus nu strategisch advies in via een kmo-groeisubsidie. VLAIO bedrijfsadviseur Luc Bastiaens begeleidde hen bij die aanvraag. 
 

Peter Van Vooren

We willen vooral op een goede manier ons platform uitrollen en bekijken het dus land per land. In elk land is de zorg anders georganiseerd, en het vraagt dan ook veel tijd om alles goed te integreren in het lokale gezondheidssysteem.

Peter Van Vooren
Head of Digital Transformation
 

Ook ambitieuze plannen voor jouw bedrijf? 

Ontdek hier de ondersteuning die VLAIO en de partners uit het VLAIO Netwerk jou aanbieden. Je kan bij de VLAIO bedrijfsadviseurs terecht voor gratis advies op maat van jouw onderneming.

Meer lezen over innovatie in de zorg? Dan moet je er zeker ons themadossier 'Corona als versneller van innovatie in de zorg' eens op naslaan.

Blijf je ook graag op de hoogte van VLAIO nieuws, subsidies, tips en events?> Schrijf je hier in voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven.