Data mining van Lynxcare leidt tot kwaliteitsvollere zorg

Snel verbanden leggen tussen informatie die diep verborgen zit in patiëntendossiers. Ziekenhuizen en patiënten varen daar wel bij.
patiëntendata inzichtelijk maken.
Wijdverspreide patiëntendata inzichtelijk maken

In 2010 maakt de ziekenhuiswereld wereldwijd een heftige crisis door als blijkt dat heel wat patiënten met een metalen heupprothese aan ernstige kobalt- en chroomvergiftigingen lijden. Verder onderzoek toont aan dat er bij de frictie van metaal over metaal, hele fijne stukjes ijzer in het bloed terechtkomen. Deze ‘metal-on-metal protheses’ werden meteen uit de markt genomen. Een aantal bedrijven moesten behoorlijke hoge schadeclaims betalen.

Een sprekend voorbeeld van voortschrijdend inzicht in de medische wereld? Dat zeker. Alleen, het heeft jaren geduurd voor iemand überhaupt een causaal verband zag (en verder onderzocht) tussen die protheses en de bloedvergiftiging. Waarom? Omdat die data nooit met elkaar in verband konden worden gebracht. Weliswaar vind je deze informatie als bijwerkingen, zelfs doodsoorzaken in de patiëntendata terug, maar deze zijn vaak versnipperd over verschillende dossiers, soms zelfs verspreid over verschillende artsen. Wie kan dan nog het oorzakelijk verband leggen?

Dagen in plaats van jaren

“En dat is nu net waar Lynxcare het verschil maakt”, vertelt Georges De Feu. “Ons softwareplatform stelt ziekenhuizen in staat om patiëntendata op alle niveaus te screenen. Wij brengen deze data in kaart: zowel de gestructureerde (naam patiënt, procedure, …) als ongestructureerde (allerlei informatie die verscholen zit in verschillende dossiers). Dat levert relevante inzichten op in verband met de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van een behandeling. Want op basis van de door ons aangereikte data stellen ziekenhuizen correlaties vast tussen bv. een operatietype en de gebruikte medicatie. Of tussen een gebruikt type materiaal en eventuele post-operatieve complicaties. Die inzichten stellen geneeskundigen vervolgens in staat om procedures bij te sturen en te verbeteren. Op die manier draagt Lynxcare bij tot een fundamentele impact op de kwaliteit van de zorg.”

“Tot voor kort was het verzamelen van al deze gestructureerde en ongestructureerde data in één enkele centrale database een huzarenwerk. In ziekenhuizen gebeurde dit grotendeels manueel. Bovendien verliezen onderzoekers en artsen heel wat kostbare tijd met het zoeken naar en verzamelen van die versnipperde data. Tijd die ze niet kunnen besteden aan complexere analyses. En data die - wegens ongestructureerd -niet wordt meegenomen in de analyses. Wij hebben nu maar een paar dagen nodig om deze data te verwerken en vervolgens te analyseren: onze software structureert de data uit de verschillende informatiesystemen, extraheert de data per patiënt of patiëntengroep en wij laten de juiste analysetools erop los.”

Zaakvoerders Lynxcare in een bureau omgeving.
Dries Hens (l) en Georges De Feu (r), zaakvoerders Lynxcare

Het beslissingsproces binnen ziekenhuizen faciliteren

Onze data extractiemethode beschouwt alle data als ongestructureerd. Daardoor hebben we maar één integratietechniek nodig om alle databronnen binnen een ziekenhuis op eenzelfde manier te kunnen ontginnen/verwerken/analyseren. En daarin zijn we – zeker in de medische wereld – vrij uniek. Onze taak is om de ziekenhuizen in staat te stellen om outcome data  op een kost en tijds-efficiënte  manier te verzamelen om deze vervolgens om te buigen naar analyses en bruikbare inzichten.

“Welke medicatie kopen we aan? Welke materialen gebruiken we wel? Welke niet? Wat is relevante patiëntinformatie voor een specifieke behandeling? Hoe staat het met onze kwaliteit? Welke outcomes kunnen patienten van een bepaalde leeftijd met een bepaalde medische achtergrond verwachten bij het ondergaan van een procedure in ons ziekenhuis? Onze software stelt gebruikers in staat om in één oogopslag de relevante inzichten uit voorbije operaties of procedures voorafgaand aan een bepaalde behandeling te raadplegen. Hierbij faciliteert LynxCare de overgang van evidence based medicine (gebaseerd op onderzoeken uit het verleden) naar precision medicine (gebaseerd op real-time data).

Aanvullend bezorgt onze CareMonitor artsen en ziekenhuizen de patiënt reported outcome measurements (PROM’s) die ze nodig hebben. Die kunnen ze dan vergelijken met de wetenschappelijke vastgelegde benchmark. En zien hoe goed ze zelf zijn. Als ziekenhuis kan je daarmee niet alleen je kwaliteit in functie van je financiering motiveren; je kan ook je reputatie als expertisecentrum hard maken. Of wanneer nodig je interne werking verbeteren. Dat was voorheen een pak moeilijker”, weet Georges.

Zaakvoerders op een beurs
Georges De Feu en Dries Hens, zaakvoerders Lynxcare

Welcome in the United States of America

Georges: “In België maken intussen al zeven ziekenhuizen gebruik van de software van deze Leuvense start-up. En terwijl we dit interview afnemen, bereidt Georges een belangrijke meeting in de Verenigde Staten voor. Daar zijn al twee ziekenhuizen overtuigde gebruikers van de Vlaamse software. Maar de markt is een stuk groter. Eind september hebben we gepitched op Demo Day aan de belangrijke venture capitalists van Silicon Valley, wat een enorm succes was.

Dat deden  we op uitnodiging van ‘The Alchemist’, een acceleratorprogramma van Stanford University. Het is een gerenommeerd programma dat scale-up bedrijven begeleid bij hun go-to-market. Heel erg boeiend én veelbelovend allemaal. Dit werd mee mogelijk gemaakt door de ondersteuning die we kregen van VLAIO en FIT.

Georges De Feu, CEO Lynxcare

De belangrijkste les voor andere starters: benut elke kans die je krijgt. Soms leidt het niet onmiddellijk tot succes, maar heel vaak schuilen er achter een onsuccesvolle lead nieuwe contacten die wel succesvol blijken.

Georges De Feu
CEO Lynxcare

“Wij appreciëren de kritische feedback- en klankbordmomenten met VLAIO bedrijfsadviseur Kristine Debruyne enorm. Vanzelfsprekend moeten de missie en visie van het bedrijf zelf komen. Maar als starter heb je nood aan kritische feedback en alignering. Je bent met een aantal mensen in een bedrijf, en een externe, onafhankelijke partner helpt dan om d.m.v. kritische vragen en bedenkingen de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Nog los van de financiële steun die we van VLAIO gekregen hebben in de vorm van een ontwikkelingsproject en kmo-groeisubsidie, waren de adviessessies met de VLAIO bedrijfsadviseur een heel belangrijke factor. Te weinig ondernemingen beseffen welke inzichten dergelijke sessies kunnen bieden aan startende ondernemingen.”

FINMIX helpt je financieringpuzzel te leggen

In 2017 nam Lynxcare ook deel aan een FINMIX panel een initiatief vanVLAIO. Tot grote tevredenheid van Georges De Feu: "Ik kwam met FINMIX in contact via onze VLAIO bedrijfsadviseur Kristine De Bruyne. We twijfelden er op dat moment immers aan of we risicokapitaal zouden aantrekken en wisten eigenlijk onvoldoende over mogelijke financieringsoplossingen. Als ondernemer is het geen sinecure te weten welk instrument geschikt is in een specifieke fase van de onderneming. Onze deelname aan FINMIX kwam op het juiste moment in onze financieringszoektocht."

Georges vult aan: "De belangrijkste toegevoegde waarde is de feedback van experten. Zij fungeren echt als een objectief klankbord voor de ondernemer, geven ongezouten tips en adviezen waaraan we zelf niet gedacht hadden. De mix van overheids- en private spelers maakt het panel van experten heel verrijkend."

 

Ook nood aan een verhelderende kijk op jouw financieringsmogelijkheden?

FINMIX biedt je de mogelijkheid om je plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Zij beoordelen je business- en financieel plan en adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix. Schrijf je in voor één van onze FINMIXdagen.

 
Operatiekwartier
Lynxcare draagt met inzichtelijke patiëntendata bij tot kwaliteitsvollere zorg

Ook nood begeleiding op maat voor jouw plannen?

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.