Checkmate, de AI-revolutie voor productieplanning

The Grain zet met Checkmate een nieuwe standaard voor planning en productie. Verder dan andere planningstools houdt Checkmate in real-time rekening met alle productiefactoren. Van personeelstekort of machinestilstand tot onvoorziene bestellingen. Bovendien herwerkt Checkmate planningen per dag, per uur of zelfs per minuut. Zo nemen planners op elk moment de best mogelijke beslissing en kunnen ze hun doelstellingen halen of zelfs
overtreffen.
© The Grain

Voorbij de menselijke productielimiet

The Grain kon Checkmate dankzij de steun van VLAIO op korte tijd realiseren op basis van in-house kennis die de voorbije jaren al in diverse sectoren werd getest. De resultaten zijn uitzonderlijk met effectieve winsten, van verhoogd gebruik van de capaciteit (+20%) en betere just-in-time leveringen (tot +30%), tot lagere leadtimes (tot -25%), kortere productietijden (tot -15%) en verminderde arbeidskosten (tot -30%).

De AI-planningstool van The Grain rendeert perfect in productie-industrieën die met veel interne en externe factoren te maken hebben. Menselijke planners hebben het steeds moeilijker om zo’n complexe processen te overzien. Producties moeten vaker meer produceren op dezelfde lijnen en tegelijk sneller inspelen op dringende vragen van klanten. Door die bijzondere spreidstand komen planners extra onder druk te staan en verhoogt de kans op kleine fouten met grote gevolgen. Checkmate herleidt die risico’s tot een minimum.
 

“Via het project toont The Grain aan dat het slim combineren van state-of-the-art AI technologie met jarenlange ervaring in het modelleren van processen - de noodzakelijke expertkennis - leidt tot een kwalitatiever eindresultaat. Het project is een mooi voorbeeld van hoe technologie alleen de uiteindelijke oplossing niet zal bieden. Operator kennis in combinatie met de technologie vormt nog steeds de sleutel tot succes.”
Steven Puttemans
Projectadviseur Digitale Technologieën bij VLAIO

AI en de planner hand in hand 

Wissels in productielijnen, snel veranderende leverdata, dringende orders, voorraadtekorten, (on)geplande onderhoudswerken, … planners kunnen geen rekening houden met die complexiteit aan factoren. De artificiële intelligentie van Checkmate biedt planners hierin een sterke oplossing dankzij een ongekende rekenkracht en leercapaciteit. Nieuwe planningen, verschillende scenario’s, plotse veranderingen … alles kan snel gesimuleerd en afgewogen worden door de planner. Ook (on)voorzien onderhoud krijgt een minimale impact dankzij de agile planning. Tegelijk leert Checkmate ook van de ervaren planners, capteert het de jarenlange kennis én maakt het die kennis bruikbaar voor nieuwe planners en de rest van de organisatie. Zo werkt iedereen sneller op het niveau van een senior planner.

Van strategisch tot realiseerbaar plan

De hele onderneming heeft impact op de planning, en omgekeerd. Checkmate zorgt voor een ongekende agile business waardoor jaarplannen van c-level, tactische salesplannen op middellange termijn en productieplanningen op heel korte termijn direct op elkaar kunnen worden afgestemd. Productie reageert flexibel op wijzigingen in voorraden, bestellingen of lijncapaciteit. Sales ziet wekelijks of dagelijks of bestellingen op tijd geleverd worden. En c-level weet bijna één op één of doelstellingen gehaald of beter bijgesteld worden. Deze nieuwe planningstool houdt met alles en iedereen rekening en ondersteunt zo niet enkel de planner in zijn beslissing, maar de hele organisatie van productiearbeider tot c-level. AI is niets voor de toekomst, maar een zet die vandaag gezet moet worden in elke productie. Door die grote impact realiseert The Grain met Checkmate innoverende technologie echte groei voor klanten op elk niveau.

Ook innoveren? 

Interesse in begeleiding op maat?

Het project werd ondersteund door bedrijfsadviseurs Jo Bultreys en Luc Bastiaens.