Agrotopia, platform voor innovatieve tuinbouw

Op de kistenloods van de REO-veiling in Roeselare start Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw, binnenkort met de bouw van Agrotopia, een enorme dakserre van 8000 m² waar nieuwe technieken voor stadslandbouw uitgetest worden.
afbeelding ontwerp Agrotopia gebouw

De ruimte in Vlaanderen staat steeds meer onder druk. Urban farming, waarbij de klemtoon ligt op meervoudig ruimtegebruik en een efficiënt gebruik van energie en andere hulpstoffen, kan hier een oplossing bieden. 

Niet alleen het ontwerp springt in het oog, maar ook de hele manier waarop de energievoorziening zal gebeuren is bijzonder.  Deze wordt namelijk via warmtekrachtkoppeling gehaald bij de REO Veiling en de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM.

De dakserre bevat alle voorzieningen voor de ontwikkeling van nieuwe urban farming-technologieën. Er komt overal diffuus glas, behalve aan de gevel van de inkomhal en gevelserre. Binnenin is zo’n 6000 m2 gereserveerd voor tien teeltcompartimenten voor onderzoek naar en demonstratie van de teelt van bladgewassen en vruchtgroenten. Alle teelt zal grondloos gebeuren, onder de vorm van substraatteelt, teelt in goten en teelt op drijvers.

Verschillende compartimenten worden voorzien van kunstmatige belichting. Een lichtdicht schermdoek zal lichthinder voorkomen. Verticale teelt komt aan bod in een afgesloten compartiment voor meerlagenteelt onder kunstmatige belichting en in de gevelserre van twaalf meter hoogte langs de ring van Roeselare. 
Naast onderzoek en ontwikkeling zal ook demonstratie een belangrijke functie zijn van de dakserre. Daarvoor kunnen toeleveringsbedrijven terecht in de teeltafdelingen en in een etalageruimte waar ze hun innovaties kunnen tentoonstellen.

De realisatie van Agrotopia zit vervat in het project “Crop on top” waar Inagro, met de steun van EFRO, technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samenbrengt om innovatieve urbanfarming-technologieën te ontwikkelen die de glas- en stadstuinbouwsector wereldwijd kan benutten.

Meer info