Win een Europese Award voor Ondernemerschapsbevordering

Publicatiedatum
Ben je een nationale, regionale of lokale overheid of partner in een publiek-privaat samenwerkingsverband? Heb je meegewerkt aan een initiatief dat de economie heeft gestimuleerd? De Belgische preselectie loopt tot 9 mei 2019.
Logo voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Wat zijn de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering?

Deze awards erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van ondernemerschap in Europa. De wedstrijd vestigt ook de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en dient ter aanmoediging en inspiratie van potentiële ondernemers. Dit is een initiatief van de Europese Commissie, DG Growth, in samenwerking met de lidstaten en landen die deelnemen aan deze wedstrijd.

Wie kan deelnemen?

Ben je een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie of partner in een publiek-privaat samenwerkingsverband? Heb je meegewerkt aan een succesvol initiatief dat de afgelopen twee jaar de economie in uw regio op nationaal, regionaal of lokaal niveau heeft gestimuleerd? Dan moet je zeker deelnemen!

Prijscategorieën?

Er zijn zes prijscategorieën waarin je kan deelnemen.

  • Bevordering van de ondernemingszin
  • Investering in ondernemersvaardigheden
  • Verbetering van de bedrijfsomgeving
  • Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen
  • Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Waarom deelnemen?

Een Belgische nominatie geeft je recht op een "all-inuitnodiging" voor de jaarlijkse SME Assembly​. Die Assembly biedt uitstekende netwerkmogelijkheden en laat je kennismaken met andere organisaties die betrokken zijn bij de bevordering van de ondernemingszin.

Hoe deelnemen?

Een Belgische nominatie levert een all-in uitnodiging op voor een deelname aan de jaarlijkse SME Assembly. Deze Assembly die in 2019 in Finland plaatsvindt, biedt netwerkmogelijkheden en laat u kennismaken met onder andere de Europese Commissie, overheidsinstanties, andere ondernemende organisaties en de mensen erachter.

Hoe verloopt de wedstrijd?

De 13e editie van de wedstrijd gaat in België op maandag 18 februari 2019 officieel van start. In België kunnen deelnemers tot en met donderdag 9 mei 2019 een project indienen. Alle projecten die de indieningstermijn respecteren en voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, worden aan de Belgische jury voorgelegd.

De wedstrijd verloopt in twee fases.  De kandidaten moeten eerst geselecteerd zijn op het nationale niveau.  Enkel de op het nationale niveau genomineerde projecten worden toegelaten om deel te nemen aan het Europese niveau.

Nationale selectie

Een Belgische jury beoordeelt alle aanvaarde projecten. Deze Belgische jury bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken federale en regionale overheden, de kmo-beroepsorganisaties, de academische wereld gespecialiseerd in ondernemerschap en eventuele vroegere laureaten/genomineerden. Die jury kiest maximaal twee projecten die elk uitkomen in een andere prijscategorie en stuurt die door naar het Europese niveau.

De Belgische jury beoordeelt, net als de Europese jury die dezelfde criteria gebruikt, iedere inzending op:

  • originaliteit en haalbaarheid (20 % van de punten)
  • impact op de lokale economie (30 % van de punten),
  • verbetering van de relaties met lokale belangengroepen (25 % van de punten),
  • toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s (25 % van de punten).