Werkbaar en productief telewerken. Hoe doe je dat?

Publicatiedatum
Telewerken was voor corona al een gangbare praktijk in heel wat Vlaamse ondernemingen en organisaties. Sinds corona raakte telewerken nog verder verspreid. Maar hoe pakken bedrijven dat best aan? WSE en SERV verzamelden alle informatie en do's-and-don'ts gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de website www.werkbaarwerk.be/telewerken. Op die website vind je ook meer informatie omtrent ondersteuning bij de uitwerking of bijsturing van een duurzaam telewerkbeleid.
campagnebeeld telewerken

Telewerken was vóór de coronacrisis al gangbaar in verschillende Vlaamse ondernemingen en organisaties. Sinds de coronacrisis is telewerken voor veel bedrijven en organisaties dé oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden. De voordelen gaan verder: een goede implementatie van telewerk kan leiden tot positieve uitkomsten zoals betere prestaties en meer flexibiliteit voor de werknemer om werk en privé beter op elkaar te kunnen afstemmen. Maar onderzoek wees ook uit dat de loutere invoering van telewerk niet garant staat voor positieve effecten. Een goede invulling en inbedding van telewerk is cruciaal.

Maar, veel ondernemers en werknemers hebben nog vragen en kampen met moeilijkheden. Hoe pakken ze telewerken best aan? Zijn er afspraken op papier nodig? Kan je te veel telewerken? Hoe hou je het eerlijk tegenover werknemers die niet kunnen thuiswerken?

Telewerkbeleid opzetten met de werkbaarheidscheque

Bedrijven en organisaties kunnen sinds mei een werkbaarheidscheque aanvragen. Hiermee kan je beroep doen op ondersteuning bij de uitwerking of bijsturing van het telewerkbeleid. De werkbaarheidscheque is een tegemoetkoming van maximum 10.000 euro die je kunt aanvragen als je te weten wil komen waar je als organisatie staat op vlak van werkbaar werk. Je voert een scan uit waarmee je de graad van werkbaarheid in je organisatie in kaart brengt. Je kunt dat zelf doen of je laten begeleiden door een expert. Na de scan kun je een actieplan opstellen. 

Als gevolg van COVID-19 is het toepassingsgebied van de werkbaarheidscheques verruimd. Je kunt de cheque nu ook inzetten voor het uitwerken van een telewerkbeleid. Mogelijke acties zijn het aanpassen van de arbeidsorganisatie, competentieversterking om die aanpassingen te kunnen uitvoeren, aanpakken van de gevolgen op het psychisch welzijn van medewerkers en werkgevers. Meer info op deze website.
 

Campagnebeeld met als opschrift: "Werkbaar en productief telewerken. Hoe doe je dat?"

Do's-and-don'ts omtrent telewerken

Om bedrijven wegwijs te maken in de vele informatie over telewerk ontwikkelde het Departement Werk & Sociale Economie samen met de SERV de website www.werkbaarwerk.be/telewerken. Op deze website staan do's-and-don'ts van telewerk die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een beperkt aantal dagen telewerken de meeste voordelen biedt, zowel voor de telewerker als voor het bedrijf. Eens je meer dan twee dagen per week aan thuiswerken doet, kunnen de nadelen beginnen doorwegen. De sociale afstand met de collega’s en de werkstress kunnen toenemen en de werk-privébalans kan onder druk komen. Het ideale aantal telewerkdagen hangt samen met de organisatiecultuur en de aard van het werk. Telewerken is ook niet voor alle functies mogelijk. In dat geval is het belangrijk om aandacht te geven aan autonomie of andere maatregelen om de werk-privébalans te bevorderen. Er zijn ook medewerkers die niet kunnen telewerken omdat ze geen goede thuiswerkplek hebben. Een satellietkantoor of coworking space kan dan een uitkomst bieden.