Werk mee aan een onderzoek naar ondernemersmotieven!

Publicatiedatum
Talrijke studies geven aan dat zowel economische als niet-economische motieven de keuze om te ondernemen beïnvloeden. Maar zijn de drijfveren van ondernemers vandaag nog in lijn met het traditionele beeld van ondernemerschap? En hoe worden ondernemersmotieven en toekomstplannen beïnvloed ten tijde van Corona?

Antwerp Management School wil met dit doctoraal onderzoek de grote rijkheid aan ondernemerstypes in kaart te brengen. Zeker gezien de uitdagingen in het huidige, snel veranderende economisch klimaat, is het van belang om ondernemersmotieven goed te begrijpen en te cultiveren, opdat beleidsvoerders de Vlaamse ondernemer beter kunnen ondersteunen.
 
Er blijft ook nog nood aan het onderzoeken van vrouwelijk ondernemerschap. Eens we begrijpen wat hen drijft, kunnen we kijken welke vormen van ondersteuning nog nodig zijn. Voor deze survey nodigen we echter zowel mannelijke  als vrouwelijke ondernemers uit om de vragen te beantwoorden.

We vragen de hulp van onze partners in het VLAIO Netwerk om de ondernemers in hun netwerk te enthousiasmeren om aan de survey deel te nemen. Dit zal 10 à 15 minuten van hun tijd in beslag nemen en de gegevens worden geheel anoniem verwerkt. Wie daarin geïnteresseerd is, krijgt na de verwerking van de resultaten een rapport met de bevindingen toegestuurd. 

De link naar de survey vinden jullie hier.

Wie vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, kan contact opnemen met ilse.daelman@ams.ac.be

Als jullie deze link breed communiceren en verspreiden onder ondernemers, dan kunnen we samen het Vlaamse ondernemerschap meer kracht bijzetten!

AMS onderzoek naar ondernemersmotieven