Voor het eerst meer dan 100.000 starters

Publicatiedatum
Uit de Startersatlas blijkt dat tussen 2016 en 2018 bijna 20% méér Belgen een eigen zaak startten dan voordien. De trend zet zich ook in 2019 verder.
vrouw die schaatst

Drempel van 100.000 starters overschreden

In 2018 kwamen er in ons land 100.113 nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen) bij, waarmee voor het eerst drempel van 100.000 starters wordt overschreden. Dat zijn er 5.032 of 5,29 % meer dan in 2017. Een toename die in lijn ligt met die van voorgaande 'grand cru'-jaren: + 5,91 % tussen 2016 en 2017 en + 8,73 % tussen 2015 en 2016. Opgeteld ging de Belgische starterspopulatie over de afgelopen drie jaar met maar liefst een vijfde (+ 19,93 %) op vooruit. Dat blijkt uit de Startersatlas 2019 (cijfers 2018) die vandaag door bedrijfsinformatiespecialist Graydon, UNIZO en UCM werd voorgesteld. 

Grootste stijging in Vlaanderen

In Vlaanderen steeg het aantal starters het meest. In 2018 waren het er 58.230, of 6.043 meer dan in 2017.  Ook in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest nam het aantal starters verder toe (+ 5,33 %), waarmee de teller voor 2018 er op 13.112 eenheden komt. In Wallonië daarentegen zien we een minimale daling van het aantal starters (- 0,20 %). Waarmee het totaal in 2018 op 24.457 komt, eigenlijk eerder een status quo.

grafiek aantal starters in België

41 % vrouwen, 59 % mannen 

Het aandeel startende vrouwelijke ondernemers met een eenmanszaak ligt met 41% iets hoger dan tien jaar geleden, toen dat nog op 38% lag. De uitdaging blijft dus groot om meer vrouwen met ondernemersplannen over de streep te trekken.

Netto toename ondernemingen bedraagt 1,9 %

Brengen we het aantal stopzettingen (onder welke vorm dan ook) in mindering van de aangroei met nieuw startende bedrijven, dan komen we per saldo uit bij een nettogroei van 1,9% voor België. In Vlaanderen gaat het om + 2,3%, in Brussel om + 2,0% en in Wallonië om + 0,3%. Veruit de hoogste nettogroei (+4,8 %) zien we bij de vrije beroepen.

Twee op drie starters overleeft eerste vijf jaar

Van alle nieuw opgerichte ondernemingen in 2014 is vijf jaar later (begin 2019) nog 66,7 % actief. Van de ondernemingen die tien jaar geleden (2004) startten, is nog 54,6 % in business. Daarbij gaat het lang niet altijd om falingen maar vaak ook om gewone stopzettingen. De hoogste overlevingsgraad op vijf jaar vinden we vinden in de industrie (75,3%), de vrije beroepen (72,3%) en de groothandel (75,3%). In de horecasector blijkt na vijf jaar nog slechts 55,0 % te bestaan, meteen ook de laagste score.

UNIZO Online Startersdag

Online Startersdag op 16 mei

Op donderdag, 16 mei, organiseert UNIZO haar jaarlijkse online Startersdag, in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Van 09.00 tot 17.00 uur zit die dag een leger aan experten online klaar, om starters via chat, telefoon of sociale media een antwoord geven op al hun vragen. Voor alle info kan je terecht op www.onlinestartersdag.be.

Delen: