VLAIO verwelkomt team Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

Publicatiedatum

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (kortweg PIO) wil de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie. Meer dan 100 projecten, ingediend door agentschappen en departementen van de Vlaamse overheid, lokale besturen, intercommunales, provincies, enz., konden de voorbije jaren starten aan hun innovatief traject. Nu het PIO-team de overstap maakt naar VLAIO kunnen we het PIO nog beter afstemmen met de andere programma’s van VLAIO. Naar goede gewoonte komt er dit voorjaar ook een nieuwe oproep.

PIO, wat is dat?

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. Het PIO draagt zo bij tot:

  • een performante overheid
  • competitieve ondernemingen
  • oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. Dit vertegenwoordigt een belangrijk economisch potentieel.

Het is de bedoeling om elke Vlaamse beleidsmaker, overheidsmanager en aankoper bij de overheid of in de publieke sector te overtuigen van de meerwaarde van innovatieve overheidsopdrachten. En innovatieve overheidsopdrachten te ontwikkelen tot een structureel instrument voor het optimaliseren van de werking en dienstverlening van de publieke sector en het realiseren van toekomstgerichte beleidsdoelstellingen. Binnenkort zal je alle informatie over het PIO kunnen vinden op de website van VLAIO: vlaio.be/pio. Deze nieuwe webstek is nog in opbouw. Ondertussen kan je nog steeds terecht op Innovatieve overheidsopdrachten.

Het PIO-team vervoegt VLAIO Netwerk

Het PIO opereert sinds 1 januari 2024 onder de VLAIO-vlag en dus niet langer onder het departement EWI. Het PIO-team maakt nu deel uit van de afdeling VLAIO Netwerk. Een logische keuze want zo kunnen we het PIO inbedden in het bestaande instrumentarium van VLAIO en VLAIO Netwerk, beter afstemmen met andere maatregelen en overheden en de publieke sector nog beter ondersteunen.

Nieuwe oproep

Het PIO-team lanceert elk jaar 2 oproepen voor innovatieprojecten bij de publieke sector. In 2024 mikken ze op 18 april en 10 oktober 2024.

Het PIO biedt je de kans om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en te laten valideren voor uitdagingen die zich in jouw publieke organisatie stellen.

Eens jouw aanvraag geselecteerd en opgenomen in de PIO-portfolio, kan je rekenen op advies en begeleiding van het PIO-team bij het hele aankooptraject. Als je project voldoende innovatief en relevant is, kan je ook op cofinanciering rekenen ten bedrage van maximaal 50% van het aankoopbedrag. PIO kan op basis van de geraamde kost en het bestek tot maximum circa 1 miljoen euro cofinanciering aanreiken voor projecten die innovatieve oplossingen willen laten ontwikkelen of valideren (in een testomgeving). PIO kan zijn middelen niet inzetten voor de aankoop van kant-en-klare oplossingen die commercieel beschikbaar zijn.

Daarnaast kan PIO externe expertise aanbieden om de innovatieve aankoop grondig voor te bereiden. Dit gebeurt doorgaans aan de hand van workshops (bijv. met stakeholders en eindgebruikers) om de behoefte scherp te stellen, door de opmaak van een state-of-the-art om de stand van de techniek juist in te schatten, en door de organisatie van marktconsultaties waarin we samen met marktspelers nagaan welke oplossingen voor welke behoeften haalbaar zijn. Hou de website en de nieuwsbrief in de gaten als je interesse hebt in de nieuwe oproep.

Delen: