VLAIO stimuleert brede verspreiding van kennis en innovatie: 8,04 miljoen voor 12 COOCK-projecten

Publicatiedatum
In navolging van de succesvolle eerste oproep in 2019 voor projecten Collectieve Kennisverspreiding en Collectief Onderzoek en Ontwikkeling (COOCK), lanceerde VLAIO een tweede oproep. COOCK-projecten hebben als doel kennis en technologie die recent werden ontwikkeld in de schoot van onderzoeksinstellingen over te dragen naar een ruime groep van ondernemingen. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil hiermee het effectief toepassen van innovaties in de ondernemingswereld stimuleren en versnellen.

De tweede reguliere ‘ COOCK’- oproep

Bij de eerste oproep voor COOCK-projecten in 2019 werden 30 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 14 projecten werden gesteund voor een totaal steunbedrag van circa 9.5 miljoen euro.

Tien maanden na de eerste oproep lanceerde VLAIO op 19 februari van dit jaar de tweede oproep voor reguliere COOCK-projecten. Half juni werden 25 projectvoorstellen ontvangen.

De oproep stond open voor projecten uit alle sectoren, waarbij onderzoeksorganisaties - waaronder collectieve centra, universiteiten en hogescholen, in samenwerking met federaties, bedrijfsnetwerken en/of intermediairen - hun kennis overbrengen naar ondernemingen. Naast een ruime kennisverspreiding (artikels, website, lezingen, filmpjes, e.d.), worden in deze projecten ook demonstraties, workshops, opleidingen en handleidingen voorzien, zodat ondernemingen de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën te zien krijgen en deze ook kunnen uittesten. De bedoeling is om effectieve implementaties bij een ruime groep ondernemingen te faciliteren.  

8,04 miljoen euro voor 12 COOCK-projecten

Na evaluatie en selectie worden 12 van de 25 projectvoorstellen gesteund voor een steunbedrag van 8,04 miljoen euro. De gesteunde projecten zijn gericht op de maakindustrie, kunststofsector, textiel, bouw, havens en data-verwerking, met nadruk op de kleine tot middelgrote ondernemingen.

Korte voorstelling van de gesteunde projecten 

Een korte samenvatting van de geselecteerde projecten:

 1. COBOFIN (Sirris): het gebruik van collaboratieve robots, als assistent naast een ervaren operator, voor het geautomatiseerd schuren en ontbramen van kleine reeksen werkstukken uit metaal en kunststof. 
 2. Visie in de maakindustrie (Flanders Make): moderne visiesystemen en beeldverwerkingstechnieken voor het opmeten en de detectie in industriële productielijnen.
 3. Connected Manufacturing - voor een transparante productie op weg naar Industrie 4.0 (Sirris / Flanders Make): het connecteren van machines om een veelheid aan data uit productie te halen en te gebruiken om zo de productie te optimaliseren
 4. SURFACESCRIPT (Sirris): het functioneel micro- en nanotextureren van het oppervlak van een nieuwe generatie van componenten met behulp van lasertechnologie.
 5. SWW 2.0 (WTCB / Thomas More Kempen / UAntwerpen-Departement Elektromechanica): het ontwerp en de dimensionering (comfort, energie en gezondheid) van sanitair-warmwaterproductie-installaties, inclusief alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen en zonne-energiesystemen.
 6. BREPLA - Biobased fibre REinforced PLAstics (Biogebaseerde vezelversterkte kunststoffen) (Centexbel – VKC / Sirris) : dit project wil de transitie naar biogebaseerde composieten versnellen in 3 sectoren: de meubelindustrie, de transportsector en consumentengoederen.
 7. Conditie-gebaseerd onderhoud (Flanders Make): het realiseren van predictief onderhoud gebaseerd op het continu monitoren van de “conditie” van cruciale onderdelen in productiemachines.
 8. QualiKnife (Sirris): Het verbeteren van de prestaties en levensduur van industriële messen. 
 9. Smart Port 2025 (Imec - UAntwerpen-Departement Informatica): het verbeteren en versnellen van de operationele efficiëntie in een haven ecosysteem door toepassing van intelligente en data gedreven technologieën.
 10. COED - Computing on Encrypted Data (KU Leuven-Departement Elektrotechniek / L-Sec): Het mogelijk maken van gegevensverwerking op versleutelde data, waardoor persoonlijke, gevoelige en betrouwbare data veilig kan worden gebruikt in AI toepassingen.
 11. DWI4Manufacturing (Flanders Make / UGent-Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp / UHasselt-Expertisecentrum Digitale Media): in dit project worden een aantal tools opgesteld die bedrijven ondersteunen in het efficiënt creëren, gebruiken en onderhouden van DWI (Digitale Werk Instructies) zodat de kwaliteit van steeds complexere producten gegarandeerd blijft en personeel met minder trainingstijd kan worden ingezet.
 12. Circular Bonding (Flanders Make / BIL / VITO): het ontwerpen van multi-materiaal lijmverbindingen die nadien ontbindbaar zijn om producten beter te kunnen herstellen, hergebruiken of recycleren.