VLAIO Netwerk stelt zich voor: clusters, samen sterk voor innovatie en groei

Publicatiedatum
Op 14 maart kwamen de partners uit het VLAIO Netwerk samen om kennis te maken met de clusterorganisaties die via het clusterprogramma van de Vlaamse regering ondersteund worden. Vandaag zijn er zesentwintig van deze organisaties actief in Vlaanderen. Zij maken actief deel uit van het VLAIO Netwerk ecosysteem. Veertien van hen waren aanwezig om hun diensten aan bedrijven beter kenbaar te maken aan de andere partners.

Dat het VLAIO Netwerk leeft, maakte de grote opkomst voor dit netwerkevent duidelijk. Meer dan 100 deelnemers kwamen luisteren naar de keynote speech van professor Wim Vanhaverbeke die via inspirerende cases het belang van samenwerking voor bedrijven in innovatie-ecosystemen illustreerde.  

Daarna stelden veertien clusterorganisaties uit het VLAIO netwerk zich voor aan andere partners uit datzelfde netwerk. De bedoeling is dat de verschillende actoren die actief zijn in de ondersteuning van ondernemers, elkaars dienstverlening beter leren kennen. Op die manier creëren we samen een omgeving waarin Vlaamse bedrijven optimaal ondersteund en begeleid worden.

We danken onze partners om hun dienstverlening toe te lichten, en natuurlijk ook de vele aanwezigen om daarover vragen te stellen in geanimeerde groepsgesprekken. Dit brengt ons weer een stap dichterbij om het in de toekomst gemakkelijker te maken voor onze partners in het Vlaamse ecosysteem om beter en gerichter naar elkaar door te verwijzen.