VLAIO lanceert online waarderingstool voor eenmanszaken

Publicatiedatum
Na de waarderingstool voor vennootschappen lanceert VLAIO nu ook een online tool voor eenmanszaken. Uit de VLAIO-studie “Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen” (2019) bleek immers dat onrealistische inschattingen over de waarde van micro-bedrijven een vlotte bedrijfsoverdracht in de weg staan. Met deze nieuwe, laagdrempelige tool kunnen ondernemers een eerste inschatting maken van de waarde van hun zaak. VLAIO lanceert deze tool bij de start van de jaarlijkse Week van de Bedrijfsoverdracht, die dit jaar vooral online doorgaat van 16 tot 20 november.
oudere ondernemer in gesprek

Nood aan waarderingsinstrument

Bij een grote groep oudere ondernemers leeft de perceptie dat elk bedrijf verkocht kan worden aan een hoge prijs. Nog te vaak ontbreekt goed inzicht in de factoren die de waarde van een bedrijf beïnvloeden. Dat maakt het moeilijk om in gesprek te gaan met potentiële overnemers. Bovendien ligt de kostprijs voor extern advies hoog. Daarom lanceert VLAIO nu een gebruiksvriendelijke online tool speciaal voor eenmanszaken. 

Hoe werkt de tool? 

Ondernemers kunnen zelf aan de slag met de tool. Ze doorlopen een reeks duidelijke schermen met vragen over hun bedrijf. Op basis van die gegevens maakt de tool een eerste inschatting van de waarde van de onderneming. Ook geeft de berekeningsmodule aan wat financieel het meest interessant is; de zaak als geheel overdragen of de onderdelen apart verkopen. Tot slot leidt het rapport de ondernemers naar een databank van experten die hen kunnen bijstaan. Denk aan adviseurs die de waarde van hun zaak kunnen doen helpen stijgen, specialisten binnen bepaalde domeinen, en overnamebemiddelaars.

Meteen de waarde van jouw eenmanszaak berekenen? Ga aan de slag met de waarderingstool via vlaio.be/waarderingstool.

Vandaag start de Week van de bedrijfsoverdracht!

De #Weekvandebedrijfsoverdracht staat traditiegetrouw in het teken van bewustmaking en informatieverstrekking. In de week van 16 tot 20 november 2020 organiseren de partners van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een ruim aanbod aan infosessies en adviesgesprekken. Het doel? Ondernemers bewust maken van het belang van een grondige voorbereiding van een overdracht, zowel aan de kant van de overdrager als aan de kant van de overnemer. Dit is het moment bij uitstek om de waarderingstool onder de aandacht te brengen bij micro-bedrijven.

Meer info of het programma in jouw buurt ontdekken? Surf snel naar Week van de bedrijfsoverdracht!

Tijdens de Week van de Bedrijfsoverdracht wordt extra aandacht gegeven aan hoe de overdracht van een bedrijf correct en goed voorbereid kan gebeuren. Vaak ondervinden onze ondernemers moeilijkheden bij de schatting van hun bedrijf. Met de nieuwe online waarderingstool hebben onze ondernemers nu een goed en handig instrument die hen kan helpen om de waarde van hun bedrijf te bepalen in het proces van overdracht.
Hilde Crevits
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie
Affiche van de Week van de Bedrijfsoverdracht 2020