VLAIO en FIT bundelen de krachten met nieuw samenwerkingsakkoord

Publicatiedatum
Dinsdag 23 juni 2020 ondertekenen Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO en Claire Tillekaerts, CEO van FIT een nieuw samenwerkingsakkoord. VLAIO en FIT werken al nauw samen, maar dit akkoord formaliseert enkele krachtlijnen om het ecosysteem voor Vlaamse bedrijven verder te versterken.
Mark Andries en Claire Tillekaerts
Mark Andries en Claire Tillekaerts

Ondersteuning van Vlaamse ondernemers met internationale ambities

Een Vlaamse ondernemer die wil groeien, zal al snel dienen te internationaliseren en/of buitenlandse investeerders willen aantrekken. Dit nieuwe akkoord formaliseert en versterkt de samenwerking tussen VLAIO en FIT via een protocol tussen beide organisaties. Concreet slaan FIT en VLAIO de handen in elkaar om nieuwe bedrijven te bereiken en hun groeiplannen door internationale valorisatie en innovatie te ondersteunen, te versterken én te versnellen. 

VLAIO engageert zich tot een nauwere samenwerking met FIT volgens zeven krachtige thema’s. Want met een meer gestroomlijnde en gecoördineerde dienstverlening, kunnen we de internationale groeiambities van Vlaamse ondernemers nog beter ondersteunen.
Mark Andries
Mark Andries
administrateur-generaal van VLAIO
Claire Tillekaerts
FIT en VLAIO werken al nauw samen in ondersteuning van Vlaamse ondernemers, het aantrekken van buitenlandse investeerders en in het clusterbeleid. FIT is ervan overtuigd dat we samen nog meer potentieel kunnen aanboren van bedrijven die willen internationaal gaan, en van buitenlandse investeerders die ons innovatief ecosysteem kunnen versterken, en samen de internationale valorisatie van Vlaamse innovatie kunnen versnellen.
Claire Tillekaerts
CEO van FIT

Concreet samenwerken volgens 7 krachtlijnen

De samenwerking zet in op 7 krachtlijnen:

 1. We bieden een gestroomlijnde en gecoördineerde dienstverlening aan. 
  We zorgen ervoor dat de dienstverlening van de VLAIO frontoffice (goed gekend is bij de adviseurs internationaal ondernemen van FIT en omgekeerd. Zo kunnen zij optimaal naar elkaar doorverwijzen in contacten met bedrijven. 
 2. We werken samen om buitenlandse investeerders te begeleiden. 
  Accountmanagers Acquisitie van VLAIO en Team Invest van FIT werken discreet samen om buitenlandse investeringen tot een succes te maken. De samenwerking onder andere site visits en after care voor potentiële en bestaande investeerders.  
 3. We zetten in op de internationalisering van clusters en innovatieve ecosystemen. 
  Het doel is internationale valorisatie en innovatie van de clusters – ie door VLAIO opgevolgd worden – te versnellen. Ook zal bijvoorbeeld het bespreken van een internationaliseringsstrategie deel uitmaken van het periodieke clusteroverleg. 
 4. We versterken de samenwerking binnen Europese programma’s. 
  Door de diensten van Enterprise Europe Network te integreren binnen de Vlaamse overheid, verzekeren we de maximale toegang van Vlaamse bedrijven tot de Europese steunprogramma’s en helpen we hen de Europese interne markt te veroveren.
 5. We stemmen met elkaar af over Vlaams-brede, transversale thema’s. 
  FIT en VLAIO willen samen optimaal inspelen op opportuniteiten rond transversale beleidsthema’s, zoals een integraal industriebeleid, duurzaam groeien dankzij een circulaire economie en succesvol ondernemen in de digitale samenleving. 
 6. We versterken elkaars communicatie.
  Zowel FIT als VLAIO hebben een eigen corporate identity. Om de communicatie naar Vlaamse bedrijven te versterken, delen we elkaars communicatie en doen we bij gezamenlijke initiatieven de bekendmaking gezamenlijk. 
 7. We maken werk van datagovernance.
  VLAIO en FIT werken samen de data-uitwisseling van bedrijven uit op het niveau van de Vlaamse overheid. Dankzij datagovernance kunnen we beter potentieel in groei en internationalisering ontdekken en nog meer dienstverlening op maat aanbieden.
Mark Andries en Claire Tillekaerts
Mark Andries en Claire Tillekaerts