VLAIO en ANB zetten samen in op duurzame toekomst

Publicatiedatum
Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaan nauwer samenwerken rond duurzame thema’s. Dat legden leidend ambtenaren Mark Andries (VLAIO) en Marleen Evenepoel (ANB) vast in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die rond de jaarwisseling ondertekend werd.
Mark Andries en Marleen Evenepoel
Mark Andries en Marleen Evenepoel

Complementaire missies

De missies van de agentschappen zijn verschillend maar complementair. Vlaamse ondernemers hebben steeds meer aandacht voor duurzame oplossingen. Dat sluit aan bij de missie van ANB om de waarde van natuur zichtbaar te maken voor de maatschappij. Door het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst benadrukken beide organisaties dat ondernemerschap en innovatie hand in hand gaan met aandacht voor en investeringen in natuur, groen en klimaat. Natuur is dan ook een bron van inspiratie voor innovatie. Natuur en groen zijn niet alleen maatschappelijke noodzakelijkheden, maar ook belangrijke aandachtspunten in de bedrijfsvoering en in de transformatie naar een duurzame economie.

Marleen Evenepoel
“ANB en VLAIO hebben meer dan ooit gemeenschappelijke aandachtspunten. De link tussen het ondernemerschap en met ecologische bril werken is anno 2021 snel gelegd. Meer afstemming tussen beide agentschappen zal de ondersteuning van ondernemers absoluut ten goede komen.”
Marleen Evenepoel
Administrateur-generaal ANB

Aanpak: sensibiliseren en begeleiden

In de toekomst zullen zowel VLAIO als ANB inzetten op het sensibiliseren van ondernemers rond duurzame thema’s. Concreet zullen de agentschappen elkaar versterken in hun werking door ondernemers te begeleiden naar elkaars aanbod. Het gaat dan concreet om advies, coaching en opleiding, maar ook financiële steun voor thema’s die zich op de brug tussen natuur en ondernemerschap bevinden. Duurzaam ondernemen, ontwikkeling van bedrijventerreinen, klimaatneutraliteit, circulaire economie en natuurwetgeving zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. 
 

Mark Andries
“Door ons aanbod beter op elkaar af te stemmen, kunnen we Vlaamse ondernemers die bezig zijn - of zouden moeten zijn - met dergelijke thema’s, beter ondersteunen in hun groeiplannen.”
Mark Andries
Administrateur-generaal VLAIO