Vlaanderen ziet toekomst in transport via hyperloop

Publicatiedatum
In 21 minuten van Brussel naar Schiphol? In 6 minuten van Antwerpen naar Brussel? Het lijkt futuristisch, maar de mogelijkheden van transport via een hyperloop vinden steeds meer weerklank. VLAIO liet een verkennende studie uitvoeren waarbij het potentieel van een hyperloop als transportmiddel in Vlaanderen onderzocht werd.

Supersnelle capsule

Een hyperloop is een capsule die grote volumes mensen en goederen aan hoge snelheid kan transporteren via bijna luchtledige buizen in een boven- of ondergronds netwerk. In die buizen worden zogenaamde ‘pods’ in een vacuüm aan hoge snelheid verplaatst tussen de verschillende connecties in het netwerk. De maximumsnelheid is 1000 km/u, maar rekening houdend met hellingen en bochten is 500 km/u meer waarschijnlijk. Het hyperloop systeem mag dan wel ingewikkeld klinken, maar is een combinatie van bestaande technologieën uit verschillende industrieën die samen een nieuwe mobiliteitsoplossing vormen. Zo worden de capsules gebouwd met materiaal uit de lucht- en ruimtevaart en zien we de elektromagnetische voorstuwing nu al in de Japanse magneetzweeftreinen.  
 

"De mogelijkheden van het Hyperloop systeem zijn fenomenaal. Het is nog toekomstmuziek, maar het zou een belangrijke stap zijn om het goederentransport over de weg terug te dringen."
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie en Innovatie

Vlaanderen als medekoploper

Vlaanderen heeft als kenniseconomie troeven in handen en blijft niet achter. De Vlaamse industrie en de universiteiten beschikken over technologie die kan bijdragen aan het onderzoek of de ontwikkeling van de hyperloop. VLAIO liet het potentieel van de hyperloop in Vlaanderen in kaart brengen in een studie door Deloitte die deze week werd gepubliceerd. De aanbevelingen in de studie zullen worden geconcretiseerd door VIL, de speerpuntcluster voor logistiek. VIL wordt aangesteld als Hyperloop manager om de concrete interesse en capaciteit van de hyperloop bij de Vlaamse maakindustrie, kennisinstellingen en logistieke bedrijven onder de loep te nemen.