Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

Publicatiedatum
Bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling voor 2018 zijn in Vlaanderen geraamd voor 2018 geraamd op 7,9 miljard euro, dat is 2,92% van het bbp.
O&O

Doel: 3% BBPR voor O&O

Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018. 

Bedrijven goed voor grootste deel O&O-bestedingen

Het grootste deel van de O&O-bestedingen komt op naam van de bedrijven. In 2018 ging het om 5,5 miljard euro of 70% van de totale O&O-bestedingen. Het aandeel van de bedrijven nam over de jaren toe: in 2009 ging het nog om 66%. De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten zijn de tweede belangrijkste speler met een aandeel van 17% in 2018. Dat is minder dan in 2009 (22%). De overheid en instellingen zonder winstoogmerk hebben een kleiner aandeel in de O&O-bestedingen.

Vlaamse O&O-bestedingen hoger dan EU-gemiddelde

Het Vlaamse Gewest bevond zich in 2018 met een O&O-intensiteit van 2,92% boven het EU-gemiddelde van 2,03%. Het Waalse Gewest scoort ook relatief hoog (2,67% in 2017). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de O&O-intensiteit lager (2,16% in 2017). In een aantal landen zoals Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland lagen de O&O-bestedingen op een hoger peil dan in Vlaanderen. In Litouwen lagen de O&O-bestedingen lager dan 1% van het bbp.

O&O-intensiteit

De monitoring van de bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) in Vlaanderen gebeurt door ECOOM – het interuniversitair Expertisecentrum O&O Monitoring, in samenwerking met het Departement EWI. Een belangrijke indicator daarbij is de ‘O&O’- intensiteit: het percentage van het bruto binnenlands product van een land of regio dat besteed wordt aan O&O-uitgaven. D

Alle info op website van ECOOM en via Statistiek Vlaanderen.