Vlaanderen koploper EU op vlak van investeringen in O&O

Publicatiedatum
In 2020 hebben Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid 3,6 % van het bruto binnenlands product geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, goed voor € 9,6 miljard. Dat is een groei met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2019. Vlaanderen is daarmee koploper in Europa. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Voorbij Zweden naar nummer één

Met die groei van een kwart procentpunt tegenover 2019 springt Vlaanderen over Zweden en wordt het de absolute nummer één van Europa. Vlaams minister van onder meer Economie en Innovatie Jo Brouns reageert tevreden. "Dit bevestigt de vaststelling dat Vlaanderen een echte kennisgedreven economie en samenleving is. Innovatie is niet alleen een krachtig instrument om de crisis te overwinnen, maar ook om maatschappelijke uitdagingen, in het bijzonder op het vlak van milieu, energie en klimaat, aan te pakken".

Innovatie is niet alleen een krachtig instrument om de crisis te overwinnen, maar ook om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Jo Brouns
Vlaams Minister van Economie en Innovatie

O&O-intensiteit: GERD als percentage van het bbpr in Vlaanderen

Eén van de meest gebruikte indicatoren om de O&O-activiteit van een regio weer te geven, is de O&O-intensiteit (i.e., het percentage van het bruto binnenlands product per regio dat besteed wordt aan O&O). Het bbpr wordt gebaseerd op het ESR2010-rekeningenstelsel.6 In 2020 bedroeg het bbpr voor Vlaanderen 266.342 miljoen euro in lopende prijzen (NBB.Stat, 2022).

Wanneer we de totale O&O-uitgaven (GERD) uitdrukken als percentage van het bbpr bekomen we voor 2020 een percentage van 3,60% op gewestniveau en 3,68% op gemeenschapsniveau. De tabel hieronder geeft een overzicht van deze cijfers samen met de historische gegevens. Over de afgelopen tien jaar zien we een significante stijging van de totale O&O-uitgaven als percentage van het bbpr. Het percentage stijgt van 2,23% in 2010 tot 3,60% in 2020 volgens de gewestbenadering, of van 2,28% tot 3,68% volgens de gemeenschapsbenadering.

Onderstaande tabel geeft de percentages van GERD/bbpr weer voor verschillende Europese landen en regio’s, geordend volgens oplopende percentages. Een internationale vergelijking leert dat Vlaanderen met beide berekeningswijzen van de O&O-intensiteit aan de top van de EU-27 staat. Een dergelijke internationale vergelijking moet wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Voor de meeste landen zijn er immers nog geen recente cijfers beschikbaar en zijn de hier gerapporteerde cijfers gebaseerd op (voorspellingen uit) de vroegere vragenlijsten. Als er al cijfers voor 2020 beschikbaar zijn, dan zijn deze bovendien vaak provisioneel of geschat.

Bij deze cijfers is het belangrijk op te merken dat de stijging in totale O&O-uitgaven als percentage van het bbpr in 2020 tegenover 2019 zowel te verklaren is door een stijging in de O&O-uitgaven als door een daling in het BBPR. Tegenover 2019 zijn, in lopende prijzen en volgens de gewestbenadering, de O&O-uitgaven in 2020 met 2,54% gestegen. Tegelijkertijd is het bbpr met 4,47% gedaald. De O&O-uitgaven als percentage van het bbpr zouden dus nog steeds gestegen zijn onder aanname van een stabiel bbpr. Onder aanname van een bbpr dat de gemiddelde groeivoet heeft van de periode 2017-2019 (3,43%) daalt het percentage licht tegenover 2019, maar ook dan houdt het cijfer nog steeds goed stand in de internationale vergelijking.

Delen: