Vlaamse Regering zet in op dienstverlening naar ondernemers en innovatieversnelling

Publicatiedatum

De Vlaamse Regering investeert de komende vier jaar in de dienstverlening van het VLAIO Netwerk. 13 VLAIO partners zullen bedrijven begeleiden op vier cruciale vlakken: advies voor starters, begeleiding van ondernemers op kantelpunten, begeleiding van start-ups en scale-ups en productiviteitsgroei via digitalisering en duurzaamheid. Het doel van de opdracht is om Vlaanderen te versterken als hub voor innovatie en ondernemerschap.

Overheidsopdracht van 4 jaar

Via de gunning van deze overheidsopdracht ondersteunt de Vlaamse Regering ondernemers op verschillende niveaus. Productiviteitsgroei en adoptie van nieuwe technologieën staan centraal in de opdracht. Het VLAIO Netwerk zal zich richten op sensibilisering, begeleiding en netwerkvorming.  

Het vernieuwde contract start op 1 juli 2024. Het jaarcontract kan tot 3 keer verlengd worden, met een maximale looptijd van vier jaar. Aanpassingen zijn mogelijk op basis van de evaluatie van de dienstverlening en beleidsprioriteiten van de regering.  

13 partners, 4 doelstellingen

Vanaf 1 juli zullen 13 partners dienstverlening aanbieden rond 4 doelstellingen 

 • 1

  Het verhogen van de overlevingsgraad van startende ondernemingen is een cruciale stap om een duurzame economische groei te waarborgen. De overlevingsgraad op 5 jaar ligt in Vlaanderen op 67,8%. VLAIO verwacht dat de overlevingsgraad hoger ligt bij de prestarters die begeleid worden in dit programma.

  Partners: Starterslabo Vlaanderen, Unizo en Acerta Ondernemingsloket

 • 2

  De focus ligt op de uitdagingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden tijdens de overgangsmomenten in de ontwikkeling van hun bedrijf.

  Partners; Unizo, Voka, Verso en Embuild

 • 3

  De derde doelstelling is om de basisstructuur van de Vlaamse economie te versterken door startups en scale-ups te begeleiden bij het overwinnen van de groeipijnen die met een sterke en snelle expansie gepaard gaan en bij de overgang van de meer lokale markt naar de internationale.

  Partners: Hubs4Growth, Growth Collective, Voka, Scale-Ups.eu en Scaleup.Vlaanderen

 • 4

  Bewezen innovaties op vlak van digitalisering en duurzaamheid zullen toegankelijk gemaakt worden voor een bredere groep ondernemingen.  

  Partners: Unizo, Voka, Verso, Embuild, Flux50, Agoria-Sirris en The Circular Hub

Effecten

Deze gelaagde aanpak is een veelbelovende strategie om de concurrentiepositie van Vlaanderen te versterken en een innovatieve, toekomstbestendige economie te bevorderen. De dienstverlening zal ook direct effect hebben op de deelnemers:  

 • Prestarters zullen een beter inzicht hebben in de haalbaarheid van hun project. De verstrekte adviezen geven een inzicht of het ondernemingsproject voldoende cashflow genereert om de gekozen financieringsmix terug te betalen en de ondernemer een voldoende hoog inkomen te betalen. Finaal moet dit ertoe leiden dat ondernemers beter voorbereid starten en dat meer dan 70% van de deelnemers die effectief starten, 5 jaar na de oprichting nog bestaat. 
   
 • In alle levensfasen zullen ondernemingen beter hun weg vinden naar ondersteuning en netwerken op vlak van innovatie, financiering, markten en samenwerking. De doelstelling is dat meer dan 70% van de deelnemers binnen de 6 maanden na het einde van de begeleiding minstens is begonnen met het toepassen van ‘het geleerde’ in de eigen onderneming. Dit moet ertoe leiden dat ondernemingen beter voorbereid nieuwe uitdagingen aangaan, een opvolging of overname beter voorbereiden en makkelijker de weg vinden naar financiering en internationale markten. 
   
 • Specifiek voor innovatieve startups en ambitieuze scale-ups is de verwachting dat ze sneller door hun groeiproces gaan. Naar verwachting zal het aandeel hoge groeiondernemingen op basis van bruto toegevoegde waarde stijgen boven 10% van het totaal aantal ondernemingen. Dit zal een positief effect hebben op de groei van de tewerkstelling, investeringen en export in de Vlaamse economie. 
   
 • De dienstverlening voor de twin transition moet een brede groep Vlaamse ondernemingen warm maken om de omslag te maken naar een slim en groen Vlaanderen. Naar verwachting zal het aandeel innoverende bedrijven stijgen boven 75% van het totaal aantal ondernemingen. 50% van de Vlaamse maakbedrijven zijn tegen 2030 aan de slag met circulaire economie. De vergroening, digitalisering en competitiviteit van Vlaamse kmo’s wordt vergelijkbaar met de vijf best scorende landen van Europa.

Alle activiteiten samen zullen er ook toe bijdragen dat de actoren in het Vlaamse ecosysteem beter met elkaar verbonden zijn waardoor ondernemingen sneller de weg vinden naar de juiste partner.

 

Ontdek de expertise van het VLAIO Netwerk

Op zoek naar coaching, advies of begeleiding op maat van jouw bedrijf? Zoek je een klankbord voor je plannen of wil je jouw netwerk uitbouwen? Duik snel in de schat aan individuele- of groepstrajecten van het VLAIO Netwerk! 

Snel naar de expertisedatabank

 

Delen: