Vlaamse Regering geeft groen licht voor nieuwe EFRO en Interreg programma's

Publicatiedatum
Op 17 december 2021 valideerde de Vlaamse Regering de ontwerp programma's voor EFRO Vlaanderen, Interreg Europe, Urbact en Interact voor de periode 2021-2027. Deze programma's vormen de komende jaren het kader voor de lancering van projectoproepen en de subsidiëring van Europese projecten.

EFRO Vlaanderen

Het nieuwe Vlaamse EFRO programma ligt in lijn met de ambities van de Europese Commissie voor een slimmer en groener Europa. Het beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt. Zodoende is er een sterke thematische concentratie en worden de programmamiddelen gericht ingezet op een slim en duurzaam Vlaanderen, met veel aandacht voor kennisvalorisatie, kennisoverdracht, demonstratie en versnelde uitrol van duurzame technologieën. 

Wat projecttypes betreft continueert het programma de sterke nadruk op grotere investeringsprojecten, omdat deze bewezen hebben voor grotere impact te kunnen zorgen. Waar mogelijk gaat dit type projecten wel hand in hand gaan met werkingsprojecten, die ook als afzonderlijk projecttype behouden blijven. 

Nu het programma gevalideerd is door de Vlaamse regering kan het ingediend worden bij de Europese Commissie. Deze heeft nog een aantal maanden de tijd om haar oordeel te vellen en het finale fiat te geven voor de  officiële lancering van het programma en de eerste projectoproepen. Als gevolg van de beoordeling door de Europese Commissie kunnen nog een aantal eerder technische aanpassingen nodig zijn.

Meer details over het  nieuwe EFRO programma kan je ontdekken via de webpagina 'Nieuwe EFRO programma's voor 2021-2027'. Wil je jou verdiepen in het volledige EFRO-programma voor de periode 2021-2027? Klik dan hier

Interreg Europe, Urbact en Interact

Naast het Vlaamse EFRO-programma valideerde de Vlaamse regering op 17 december ook de ontwerp programma’s Interreg Europe, Urbact en Interact 2021-2027. 
Zodra alle lidstaten dat gedaan hebben kunnen de programma’s ingediend worden bij de Europese Commissie voor beoordeling en definitieve goedkeuring door Europa. 
De overige Interreg programma’s volgen begin 2022.

Via de EU brede programma’s Interreg Europe en Urbact krijg je de meest brede keuze aan landen, regio’s, steden om mee samen te werken op het vlak van respectievelijk regionale en stedelijke ontwikkeling. 
Vlaamse organisaties zijn in het verleden erg succesvol geweest in beide programma’s en hebben een sterke reputatie opgebouwd. Ook voor de nieuwe periode 2021-2027 liggen weer heel wat kansen te rapen.
Het Urbact programma staat wel enkel open voor steden en/of lokale besturen. 

INTERACT zal verder dienst doen als kennis hub en netwerkplatform voor autoriteiten en stakeholders die een rol spelen in het beheer van Interreg programma’s. 
Het programma zal management ondersteunende diensten blijven leveren aan deze programma’s en de lead nemen in het ontwikkelen van gemeenschappelijke tools, formats en regelgeving…die de uitvoering van Interreg programma’s verbeteren.
Het is geen project financiering programma en staat dus niet open voor het brede publiek.

Via de webpagina van VLAIO kan je de gedetailleerde ontwerp werkplannen lezen en ook op de hoogte blijven van aankomende evenementen of oproepen georganiseerd door de programma’s. Interreg Europe voorziet alvast een 1e projectoproep die op 5/4/2022 opent en op 20/05/2022 zou afsluiten

Meer weten over deze programma’s? 
Onze programmabeheerders helpen jullie graag verder (Interreg Europe: philippe.rousseau@vlaio.be, Urbact: jasper.vervloet@vlaio.be, Interact: dominiek.dutoo@vlaio.be )