Vlaamse Milieumaatschappij lanceert oproep circulair water

Publicatiedatum
De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt bedrijven en organisaties die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen. Investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik komen in aanmerking. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Een projectvoorstel indienen kan tot woensdag 6 september 2023.
© VMM

Vraag en beschikbaarheid afstemmen

Droogteperiodes in Vlaanderen volgen elkaar op. Water zal niet eindeloos beschikbaar zijn. Het is daarom belangrijk om de watervraag en waterbeschikbaarheid goed op elkaar af te stemmen. Verminderd waterverbruik en meer circulair watergebruik moeten Vlaanderen veerkrachtig maken tijdens langere perioden van droogte. 

Voor wie? 

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking. Je project moet een samenwerking tussen minimum 2 partijen zijn die ofwel:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving
  • Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen
  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen

Het kan hierbij zowel gaan over gezuiverd afvalwater, proceswater, bemalingswater, hemelwater en/of een combinatie ervan. Samenwerkingsverbanden kunnen zich laten bijstaan door kennispartijen zoals universiteiten of studiebureaus.

Laat je inspireren door lopende projecten van proeftuinen droogte en hergebruik effluent.

 

Projectidee aftoetsen? 

Wil je voorafgaand aan de definitieve indiening een projectidee aftoetsen? Maak dan gebruik van de facultatieve vooraanmelding via het sjabloon ‘projectidee’. Dat dien je in ten laatste op vrijdag 16 juni 2023 voor 12 uur. Voor deze vooraanmelding volstaat een beknopte beschrijving van het project waarover we met jou in gesprek gaan.

VMM adviseert vooraanmelding voor initiatieven die teruggewonnen water willen inzetten voor irrigatietoepassingen. In de loop van 2023 wordt de wetgeving hierrond aangepast.

 

Deadline

Een aanvraag definitief indienen doe je via het aanvraagformulier. Een volledig uitgewerkt projectvoorstel moet uiterlijk op woensdag 6 september 2023 om 12 uur ingediend zijn.

Delen: