Verbod op paardencarrousels: aandachtspunten voor gemeenten

Publicatiedatum
Vlaanderen voert geleidelijk aan een verbod op kermisattracties met paardachtigen in. Komt een dergelijke attractie op jouw kermis of in jouw gemeente op bezoek? Hou dan rekening met onderstaande aandachtspunten.

Verbod met uitdoofscenario

De minister bevoegd voor dierenwelzijn voerde op 1 januari 2021 een verbod op kermisattracties met paardachtigen in Vlaanderen in. Voor eigenaars met een actieve uitbating op 1 januari 2021 geldt echter een uitdoofperiode tot 31 december 2022. Zij moesten zich voor 1 september 2021 registreren bij de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving.

Standplaats toewijzen of innemen

Bij het toewijzen van een standplaats aan een kermisattractie met paardachtigen moet de machtiging kermisactiviteiten de vermelding ‘Attractie voortbewogen door dieren’ hebben. Daarbij moet je als gemeente ook het bewijs van registratie bij de dienst Dierenwelzijn opvragen. Zonder deze registratie geldt immers het verbod en is de machtiging niet meer geldig.

Ook bij de inname van een standplaats door een dergelijke kermisattractie met paardachtigen kan de gemeente de machtiging en het registratiebewijs controleren.

Abonnement intrekken

De duurtijd van een abonnement op een standplaats wordt volgens de wetgeving stilzwijgend verlengd. Op 1 januari 2023 moet de gemeente dan ook dit abonnement van kermisattracties met paardachtigen intrekken. Abonnementen van uitbaters zonder dit registratiebewijs moet de gemeente nu al intrekken.

Wijziging van attractie

Tot en met 31 december 2022 kan de houder van een abonnement op een standplaats voor een kermisattractie met paardachtigen en registratiebewijs een wijziging van attractie bij de gemeente aanvragen. De aanvragende ondernemer moet op dat moment over die nieuwe attractie beschikken en de corresponderende vermelding op zijn machtiging kermisactiviteiten hebben. Daarna kan hij eventueel een overdracht van de standplaats vragen.

Overdracht standplaats

Tot en met 31 december 2022 kan het abonnement op een standplaats van kermisattracties met paardachtigen, waarvan de houder ook een registratiebewijs heeft, nog overdragen worden. Dergelijke overdracht moet voldoen aan alle van volgende voorwaarden:

  • De kandidaat-overnemer neemt de attractie over;
  • De kandidaat-overnemer heeft een machtiging kermisactiviteiten met de vermelding ‘Attractie voortbewogen door dieren’;
  • De kandidaat-overnemer bezit een bewijs van registratie bij de dienst Dierenwelzijn:
  • De gemeente heeft vastgesteld dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Premie

Dit verbod zorgt voor schade en ongemakken bij de uitbaters van kermisactiviteiten met paardachtigen. De dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving voorziet daarom tot 31 december 2022 voor hen een eenmalige premie van € 60.000. Meer informatie via dierenwelzijn@vlaanderen.be.

Betrokken wetgeving