Verbod op ambulante verkoop van tabaksproducten vanaf 1 januari 2025

Publicatiedatum

Vanaf 1 april 2025 geldt er een verbod op de verkoop van tabaksproducten in tijdelijke verkooppunten (bijvoorbeeld markten, festivals of braderieën). Zijn er in jouw gemeente ambulante handelaars die dergelijke tabaksproducten verkopen? Je leest in dit artikel wat de ambulante handelaar en de gemeente moeten doen om dit verbod te organiseren rekening houdend met de wetgeving op de ambulante activiteiten.

Foto van Brian Kostiuk - unsplash.com

Wijziging van productgroep

Een ambulante handelaar die tabaksproducten verkoopt en daarvoor een abonnement heeft op een standplaats op een openbare markt of op het openbaar domein kan bij de gemeente vragen om zijn verkochte productgroep te wijzigen. Na goedkeuring van de gemeente kan hij zijn vernieuwde productgroep verkopen op zijn standplaats. Vergeet als gemeente daarbij ook het register en het plan van de standplaatsen niet te actualiseren.

Abonnement intrekken vanaf 1 januari 2025

De duurtijd van een abonnement op een standplaats wordt volgens de wetgeving op de ambulante activiteiten stilzwijgend verlengd. Vanaf 1 januari 2025 moet de gemeente dan ook dit abonnement van een ambulante handelaar die alleen tabaksproducten verkoopt definitief intrekken, tenzij er plannen zijn voor een assortimentswijziging. Tot zolang kan er echter niets verkocht worden.

Verkoopt de abonnementhouder ook nog andere producten? Dan moet hij alleen zijn verkoop van tabaksproducten vanaf 1 januari 2025 stopzetten. Zijn andere producten kan hij blijven verkopen op de standplaats. Weigert de abonnementhouder om zijn verkoop van tabaksproducten stop te zetten? Dan kan de gemeente zijn standplaats tijdelijk schorsen totdat hij zijn activiteiten aanpast of de standplaats definitief intrekken.

Tabaksproducten

Tabaksproducten zijn tabak, producten op basis van tabak (bijvoorbeeld sigaret, roltabak, waterpijptabak of snuiftabak) en soortgelijke producten (bijvoorbeeld elektronische sigaret met of zonder nicotine). Meer informatie over deze producten en de voorschriften over het in de handel ervan brengen, vind je op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Betrokken wetgeving

Delen: