Vanaf januari 'single permit' van kracht

Publicatiedatum
Vanaf 01/01/2019 wijzigt de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor werknemers met buitenlandse nationaliteit. Voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen dien je een gecombineerde vergunning (de zogeheten “single permit”) aan te vragen. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. Ook de procedure en inhoudelijke criteria van de arbeidskaarten wijzigt.
suitcase

Deze verblijfskaart moet aangevraagd worden door de werknemer met buitenlandse nationaliteit voor een tewerkstelling van langer dan 90 dagen. Indien het om een tewerkstelling gaat van 90 dagen of minder, dan blijft de bestaande procedure van arbeidskaarten van toepassing. Ook de arbeidskaart C wordt afgeschaft, aangezien de vermelding van de toelating tot arbeid voor derdelanders die om andere redenen dan werk in het land verblijven, vanaf dan automatisch op hun verblijfsdocument vermeld wordt. Op werk.be vind je meer informatie.

Daarnaast treedt ook het vernieuwde economisch migratiebeleid in werking. Krachtlijnen hierbij zijn het aantrekken van buitenlands talent in functie van de groei van onze innovatieve kenniseconomie en de invulling van de structurele knelpuntberoepen. Het vernieuwd beleid houdt rekening met eerlijke concurrentie en de nood aan administratieve eenvoud.