Vacature: Senior projectadviseur financiële analyse

Publicatiedatum
Heeft een jaarrekening geen geheimen meer voor jou? Ben je een kei in het analyseren van het financieel plan van een startende onderneming? Altijd al de business case van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject op realiteitszin willen onderzoeken? En wil je graag aan de slag binnen een context van innovatie en ondernemerschap? Dan is dit jouw kans!

Wat houdt de job in? 

Als projectadviseur financiële analyseer je enerzijds de jaarrekening van bestaande ondernemingen. Anderzijds neem je ook het financieel plan van startende ondernemingen mee onder de loep. Deze analyses doe je tegen de achtergrond van een voorliggend onderzoeks- of ontwikkelingsproject en de bijhorende business case om de beoogde projectresultaten te commercialiseren. Jouw afgeleverde werk bepaalt mee of een onderneming steun kan krijgen, al dan niet met financiële voorwaarden. In deze job sta je rechtstreeks in contact met ondernemingen. Daarnaast werk je ook nauw samen met andere projectadviseurs en jouw teamleider.

Functiecontext

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO, www.vlaio.be) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Wij stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:

 • het stimuleren van groei en innovatie door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren; 
 • het bevorderen van ondernemerschap door samen te werken met sterke partners die kmo’s kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname; 
 • het ondersteunen van clusters door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen; 
 • het bevorderen van omgevingsfactoren door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting. 

Wij, dat zijn 400 enthousiaste VLAIO-collega’s die zich samen met een netwerk van partners uit de overheid en de bedrijfswereld dagelijks inzetten voor alle ondernemers in Vlaanderen. 

Bij VLAIO kom je terecht in een warme organisatie waar:

 • mensen fier zijn om medewerker bij VLAIO te zijn; 
 • medewerkers duidelijk kunnen uitleggen waar VLAIO voor staat; 
 • medewerkers zich door de organisatie gewaardeerd en ondersteund voelen in de uitoefening van hun job; 
 • VLAIO-collega’s elkaar kennen en elkaar ook als collega’s beschouwen. 

Je komt terecht op de afdeling Steun in het team Financiële Analyse & Verificatie. Dit team bestaat uit een tiental medewerkers.

Wie zoeken we? 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende twee voorwaarden: 

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  
 2. Je hebt minimaal 2 jaar relevante beroepservaring in een financiële werkcontext en hebt een grondige analytische kennis van een jaarrekening en een financieel plan.  

Wat bieden we? 

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.