Vacature: Projectadviseur Ambitieus Ondernemen

Publicatiedatum
Ben je een goede netwerker? Heb je ervaring met projectbeoordeling, financiering en opvolging? En wil je graag aan de slag in een omgeving waar ondernemen en innoveren centraal staan? Stel je dan kandidaat voor de vacature van projectadviseur ambitieus ondernemen! Solliciteren kan nog tot en met 17 mei 2021. Het gaat om een contract van bepaalde duur van 1 jaar.

Wat houdt de job in? 

Als relatiebeheerder stimuleer je bilaterale contacten tussen partners en werk je aan de uitbouw van leerplatformen en een hecht ecosysteem. Je werkt daarvoor ook mee aan grote communicatieprojecten. Daarnaast beheers je de volledige cyclus om partners te selecteren, te financieren en op te volgen. Je zet jouw projectbeoordeling om in subsidiebesluiten en juryverslagen en volgt de uitvoering inhoudelijk en financieel op.

Als themadeskundige ben je in staat om voor een beleidslijn een toekomstvisie uit te werken. Deze vormt de basis voor het bestek van een overheidsopdracht, projectoproepen en beoordelingen van subsidieaanvragen van organisaties. Die deskundigheid zet je ook in voor het beantwoorden van parlementaire vragen, voor het ontwerpen van tools en brochures, om andere teams en agentschappen bij te staan, om als jurylid op te treden en om de link te leggen met Europese initiatieven. Je gaat op zoek naar sprekende voorbeelden waarover we kunnen communiceren.

Je beheerst de volgende processen zeer goed: 

 • Projectbeoordeling
 • Projectfinanciering en- opvolging met subsidies
 • Projectfinanciering en- opvolging via overheidsopdracht
 • Relatiebeheer met partners

Je bent enthousiast om expertise in de volgende processen op te bouwen: 

 • Kennisopbouw en - toepassing
 • Projectontwerp
 • Ecosysteemopbouw
 • Communiceren over rolmodellen

Functiecontext

Het team "ambitieus ondernemen" maakt deel uit van de afdeling VLAIO Netwerk. VLAIO Netwerk biedt gemakkelijk toegang tot een hecht netwerk van ondersteunende dienstverleners, incubatoren & acceleratoren, kennisinstellingen, financiers en overheidsagentschappen waar ondernemers juiste en kwalitatieve hulp vinden op belangrijke kantelmomenten in het leven van hun onderneming.

Wie zoeken we? 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

Wat bieden we? 

 • Het gaat om een contract van bepaalde duur voor 1 jaar 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever. 
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1 met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).