Vacature: Organisatieontwikkelaar en innovator

Publicatiedatum
Ben jij gebeten door organisatieontwikkeling en changemanagement? Zet jij sterk in op innovatie en beschik jij over de nodige overtuigingskracht? Werk jij graag samen, maar ook met een zekere graad van autonomie? Dan ben jij misschien wel de collega die wij zoeken!

Wat houdt de job in? 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is op zoek naar een collega om het team Organisatieontwikkeling en het team Interne Innovatie te versterken. Als organisatieontwikkelaar en -innovator sta jij in voor de analyse van bepaalde organisatievraagstukken en voor het implementeren van oplossingen. Daarnaast word je ingeschakeld voor interne innovatie op verschillende projecten. Je gaat actief op zoek naar waar processen, diensten en producten significant verbeterd of vernieuwd kunnen worden. Je staat ook actief in voor het leiden en/of ondersteunen van de innovatieprojecten. Afdelingsoverschrijdend en vernieuwend werken vormen een belangrijke component in jouw takenpakket.

Functiecontext

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO, www.vlaio.be) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Wij stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:

 • het stimuleren van groei en innovatie door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren; 
 • het bevorderen van ondernemerschap door samen te werken met sterke partners die kmo’s kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname; 
 • het ondersteunen van clusters door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen; 
 • het bevorderen van omgevingsfactoren door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting. 

Wij, dat zijn 400 enthousiaste VLAIO-collega’s die zich samen met een netwerk van partners uit de overheid en de bedrijfswereld dagelijks inzetten voor alle ondernemers in Vlaanderen. 

Bij VLAIO kom je terecht in een warme organisatie waar:

 • mensen fier zijn om medewerker bij VLAIO te zijn; 
 • medewerkers duidelijk kunnen uitleggen waar VLAIO voor staat; 
 • medewerkers zich door de organisatie gewaardeerd en ondersteund voelen in de uitoefening van hun job; 
 • VLAIO-collega’s elkaar kennen en elkaar ook als collega’s beschouwen. 

Als organisatieontwikkelaar- en innovator word je tewerkgesteld in twee teams. Je major valt onder het team Organisatieontwikkeling (afdeling Stafdiensten). Dit team ondersteunt de organisatie en haar afdelingen in hun ontwikkeling en het realiseren van hun visie, missie en hun doelen. Daarin nemen we een rol als netwerkgids, facilitator of expert-adviseur op. Onze meerwaarde ligt in het brengen van een aanvullend en nieuw perspectief vanuit een eco-systemische bril. Je minor valt onder het team Interne Innovatie (afdeling Data & Interne Innovatie). Dit team ontwerpt innovatieve aanpakken, instrumenten en werkt aan innoverende projecten. 

Wie zoeken we? 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.
 2. Je hebt minimaal 3 jaar functierelevante ervaring in organisatieontwikkeling of  changemanagement, waarbij je meerdere deelaspecten van de organisatie of van verschillende organisaties hebt gezien. 

Wat bieden we? 

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.