Vacature: Dossierbehandelaar Europese Projecten

Publicatiedatum
Ben jij iemand die graag bezig is met cijfers? Kan je goed omgaan met strikte procedures en richtlijnen? Ben je communicatief vaardig en hou je van een job waarin je contacten onderhoudt? Dan is de job van dossierbehandelaar Europese projecten iets voor jou!

Wat houdt de job in? 

Als dossierbehandelaar krijg je een aantal projecten toegewezen. Alle uitgaven en bewijsstukken worden door de projectuitvoerders ingediend via het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) e-loket. Jij bent verantwoordelijk voor de volledige financiële afhandeling van de aan jou toegewezen projecten. Je voert een grondige en kritische controle uit op de ingediende uitgaven. Je controleert hierbij zowel de naleving van de regelgeving als de link van de uitgaven met de goedgekeurde projectinhoud. Waar nodig vraag je bijkomende bewijsstukken of verantwoording op bij de projectuitvoerder. Op basis van alle aanwezige informatie en in samenwerking met de collega die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke opvolging van het project, bepaal je de uit te betalen EFRO-subsidie. Je zorgt voor een degelijk controlespoor en registreert jouw bevindingen en conclusies nauwkeurig in het EFRO e-loket. Ten slotte zorg je voor duidelijke feedback naar de projectuitvoerders.

Gedurende de looptijd van het project worden op de projectlocatie Begeleidingscomités georganiseerd waar het volledige projectverloop (inhoudelijk en financieel) besproken en eventueel bijgestuurd wordt met de projectuitvoerder. Verder krijgen vele projecten ook nog een of meer bijkomende controles ter plaatse door de hiervoor bevoegde afdeling Inspectie. Het deelnemen aan Begeleidingscomités en aan de controles ter plaatse geeft toegevoegde waarde aan jouw taken als dossierbehandelaar. 

Functiecontext

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Wij stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:

 • het stimuleren van groei en innovatie door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren; 
 • het bevorderen van ondernemerschap door samen te werken met sterke partners die kmo’s kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname; 
 • het ondersteunen van clusters door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen; 
 • het bevorderen van omgevingsfactoren door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting. 

Wij, dat zijn 400 enthousiaste VLAIO-collega’s die zich samen met een netwerk van partners uit de overheid en de bedrijfswereld dagelijks inzetten voor alle ondernemers in Vlaanderen. 

Het is de taak van het Agentschap om het Vlaams en deels het Europees economisch beleid uit te voeren en in te staan voor de operationele voorbereiding ervan. De Afdeling Europese Programma’s binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen staat in voor het beheer van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Vlaanderen, meer bepaald het lopende EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 (tot eind 2023) en het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 (in voorbereiding). In geheel Vlaanderen worden door EFRO zeer diverse projecten gefinancierd op gebied van onder andere innovatie, groene economie en stedelijke ontwikkeling, variërend in omvang van tienduizenden tot miljoenen euro. In onze projectendatabank https://www.efro-projecten.be/ kan je de gesteunde projecten terugvinden op thema of op locatie. Daarnaast coördineert de afdeling ook het beheer en de uitvoering van grensoverschrijdende Interreg-programma’s waar Vlaanderen aan deelneemt.

Je gaat aan de slag binnen de Afdeling Europese Programma’s. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering, beheer en controle van de programma’s. Via de controle wordt nagegaan of de gesubsidieerde projecten correct zijn uitgevoerd en of de ingediende uitgaven voldoen aan alle voorschriften en regelgeving.

Voor meer informatie over het Agentschap Innoveren & Ondernemen en EFRO kan je onze website consulteren: www.vlaio.be  en www.efro.be 

Wie zoeken we? 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

 1. Je hebt een bachelordiploma (bij voorkeur in een financiële richting) of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na uiterste inschrijfdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.  

Wat bieden we? 

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.