Vacature: Coördinator uitbouw Slimme Regio Vlaanderen

Publicatiedatum
Ben je een expert smart cities/internet of things? Wil je meewerken aan digitale transformatie? En ben je goed in het inschatten van de slaagkans en innovativiteit van projecten rond dit thema? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken!

Wat houdt de job in? 

Vlaanderen wil evolueren naar de top in Europa wat betreft digitalisering en IoT. De initiatieven die genomen worden in het kader van de Vlaamse digitale transformatie (Vlaamse relance) zorgen hierbij voor een bijkomende dynamiek. Belangrijk is dat alle bestaande en nieuwe initiatieven opgevolgd worden zodat de opportuniteiten voor versterkte en gekoppelde hefbomen optimaal benut worden. Naast het creëren van de voorwaarden en kaders voor deze digitale transformatie, moet er ook oog zijn voor implementatie en opschaling. 

We zoeken een expert smart cities/internet of things. De functie betreft een mix van beleidswerk, projectleiderschap en projectadvies voor ingediende subsidieaanvragen (innovatie)steun van ondernemingen of kennisinstellingen binnen het thema smart cities.

Je takenpakket omvat: 

 • het innovatie-instrumentarium inzetten ter ondersteuning van kennisinstellingen en ondernemingen actief binnen het thema smart city, 
 • gefinancierde projecten binnen de smart city-werking van imec opvolgen, 
 • fungeren als projectadviseur voor ingediende innovatieprojecten binnen het smart thema en technische evaluatie van ingediende projecten binnen oproepen City of Things. 

Voor de oproepen City of Things zal je aanvullend ingezet worden op de huidige capaciteit voor de organisatie van de oproepen, maar een specifieke rol opnemen voor de beoordeling van de opschaalbaarheid van de projecten en hun marktcreërende werking voor ondernemingen.

Functiecontext

De aanwerving gebeurt in de context van de krachtenbundeling tussen Agentschap Informatie Vlaanderen, agentschap Binnenlands Bestuur en VLAIO. Daarvoor wordt een overkoepelende afstemming georganiseerd via een PMO (programma management office) dat zorgt voor de opvolging en operationalisering van de voorgestelde objectieven, en dat de reeds bestaande samenwerking tussen de agentschappen versterkt. Dit PMO zal ervoor zorgen dat de inhoudelijke en operationele opportuniteiten tussen de verschillende initiatieven gedetecteerd worden, zodat de uitvoering geoptimaliseerd en efficiënter wordt en het einddoel versterkt. Het PMO behoudt en bewaakt het overzicht van alle lopende en geplande initiatieven en stimuleert de kennisdeling tussen de verschillende overheidsdiensten over de beleidsgebieden en -niveaus heen. Het steunt daarbij maximaal op de input en inzichten uit de kennisdelings- en overlegplatformen. De drie agentschappen stellen hiervoor elk een projectleider aan. 

Voor VLAIO wordt de aan te werven expert ingebed binnen het project Missies & Transities. Als expert smart cities/internet of things fungeer je als collega van de beleidsadviseur digitalisering die al actief is binnen dit team en die o.a. instaat voor de opvolging van de beleidsagenda’s Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. 

Wie zoeken we? 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende twee voorwaarden: 

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.
 2. Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring (waarvan minimaal 3 jaar in een coördinerende functie)

Wat bieden we? 

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. Jouw directe collega’s hebben diverse expertises met een sterke industriële of academische achtergrond.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan binnen deze functie ook meerdere dagen van thuis of een satellietkantoor werken.
 • Je krijgt een grote mate van vrijheid om zelf je agenda in te plannen, waarbij je ook ruimte krijgt om werk en privé optimaal te combineren.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2 met de bijhorende salarisschaal A211, functiefamilie 'beleidsfuncties')
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.