Vacature: Consortiumleider Enterprise Europe Netwerk (E.E.N)

Publicatiedatum
Word je graag uitgedaagd op vlak van samenwerken en communiceren? Wil je mee vorm geven aan de uitrol van het Europese kmo-beleid in Vlaanderen? En maak je graag de vertaalslag van beleid naar concrete acties in het werkveld? Dan is de functie van consortiumleider van het Enterprise Europe Network Vlaanderen iets voor jou! Solliciteren kan tot en met 9 januari.

In het kort

Als consortiumleider ben jij de trekker van het Enterprise Europe Network in Vlaanderen en stuur je een expertenteam van collega’s aan die samen met jou de uitdaging aangaan om het Europese kmo-beleid uit te dragen naar alle Vlaamse kansrijke en innovatieve kmo’s met internationale ambities. Je gaat ook zelf langs bij de betrokken stakeholders in Vlaanderen, België en Europa om een goeie samenwerking te verzekeren. 

Takenpakket

Je leidt het team ‘Enterprise Europe Network’ binnen VLAIO. Je geeft input aan het Europese en Vlaamse beleid om een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het E.E.N. in het algemeen en van het Vlaamse consortium (VLAIO+FIT) in het bijzonder.

Functiecontext

Het consortium Enterprise Europe Network Vlaanderen – met als partners het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Flanders Investment & Trade (FIT) – maakt deel uit van het EU-netwerk voor ondersteunende diensten voor kmo’s met betrekking tot internationalisering en innovatie. Dit netwerk werd in 2008 door de Europese Commissie opgericht en wordt er ook gedeeltelijk door gefinancierd.

Het consortium heeft als doel, een geïntegreerde ondersteunende dienstverlening (voornamelijk aan kmo’s) te leveren inzake :

 • “EU business support”: informatieverstrekking omtrent het EU-beleid en maatregelen, bewustmaking van EU-aangelegenheden en financiële mechanismen, faciliteren van internationale samenwerking tussen ondernemingen en bijdragen tot nationale, internationale en EU-beleidsdoelstellingen
 • “EU innovation support”: het bewerkstelligen van internationale bedrijfspartnerschappen op vlak van innovatie, versterking van de banden tussen onderzoek en bedrijfsleven, vergemakkelijken van de toegang tot internationale netwerken en kennis, oplossen van knelpunten in de innovatieketting

Het consortium bereikt deze doelstellingen enerzijds via individuele begeleiding van kmo’s, en anderzijds via algemene en gerichte promotiecampagnes en –acties, publicaties, seminaries, ondersteuning van partnerschappen tussen ondernemingen.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op: 

 • het stimuleren van groei en innovatie: door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. 
 • het bevorderen van ondernemerschap: door samen te werken met sterke partners die ondernemingen kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname. 
 • het ondersteunen van clusters: door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen. 
 • het bevorderen van omgevingsfactoren: door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

Het VLAIO-Enterprise Europe Netwerk team maakt deel uit van de afdeling ARO (Relatiebeheer Ondernemingen) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid.

Daarnaast is er ook een FIT-Enterprise Europe network team. Flanders Investment & Trade (FIT) is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen, met als kerntaken:

 • bedrijven in Vlaanderen helpen exporteren en internationaliseren
 • buitenlandse bedrijven begeleiden bij hun investeringsprojecten in Vlaanderen
 • buitenlandse kopers in contact brengen met Vlaamse producten en diensten

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 2 voorwaarden :

 1. Je hebt een masterdiploma 
 2. Je hebt minimaal 4 jaar functierelevante ervaring (waarvan minimaal 2 jaar in een leidinggevende functie)

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan binnen deze functie ook meerdere dagen van thuis of een satellietkantoor werken.
 • Je krijgt een grote mate van vrijheid om zelf je agenda in te plannen, waarbij je ook ruimte krijgt om werk en privé optimaal te combineren.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft.
 • kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering((opent in nieuw venster)) die door de werkgever voorzien wordt.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211, functiefamilie ‘lager kader’. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. 
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
 

Solliciteren?

Je kan tot en met 9 januari solliciteren voor deze functie. 

Ontdek het selectiereglement en solliciteer meteen online.

 
 

Blijf op de hoogte van vacatures bij VLAIO

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Die vermelden we steeds in de VLAIO nieuwsbrieven. Je kan je hier abonneren.

Ook vind je steeds alle openstaande vacatures op www.vlaio.be/vacatures.