Vacature: Beleidsadviseur Circulaire Economie

Publicatiedatum
Word je graag uitgedaagd op vlak van duurzaamheid? Wil je mee vormgeven aan het beleid rond circulaire economie in Vlaanderen? En maak je graag de vertaalslag naar interne en externe partners? Dan is de functie van beleidsadviseur circulaire economie bij VLAIO iets voor jou!

Wat houdt de job in? 

Je maakt deel uit van het team Missies en Transities binnen VLAIO en zal nauw samenwerken met enkele collega’s om de bijdrage van VLAIO aan circulaire economie en de werking van Vlaanderen Circulair te realiseren. Als beleidsadviseur ben jij samen met andere partners de trekker op vlak van circulaire economie. Je staat er dus zeker niet alleen voor, maar bent omringd door collega’s die samen met jou de uitdaging aangaan. Je gaat ook zelf langs bij de betrokken stakeholders om een goeie samenwerking te verzekeren. Samenwerken en communiceren zijn dus de hoeksteen van deze vacature! 

Functiecontext

Het Team Missies en Transities is een klein en dynamisch team met als opdracht horizontaal binnen VLAIO te werken rond de belangrijke maatschappelijke thema’s digitalisering, energie/klimaat en duur-zaamheid/circulaire economie. Dat gebeurt zowel door het stimuleren van interne acties als door het engageren van externe partners. 

Binnen het team bouwen we met enkele collega’s onze rol uit als co-trekker van Vlaanderen Circulair, het transversaal project van de Vlaamse overheid rond circulaire economie. De huidige vacature past in die opdracht.

Wie zoeken we? 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende twee voorwaarden: 

  1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  
  2. Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring. 

Wat bieden we? 

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.