Uitbreiding inhoudingsplicht uitgesteld naar 2026

Publicatiedatum

Vanaf 2026 breidt de inhoudingsplicht uit voor de bouw- en schoonmaaksector. Naast de bestaande inhoudingsplicht voor fiscale schulden en RSZ-schulden, komt er ook een inhoudingsplicht voor onbetaalde sociale bijdragen van zelfstandige (onder)aannemers. Maar wat houdt deze inhoudingsplicht voor jou in als ondernemer? En welke stappen moet je ondernemen om hiermee in orde te zijn? 

Opgelet: de inwerkingtreding van deze uitbreiding was eerst voorzien op 1 juli 2024, maar wordt nu uitgesteld tot het register van werkende vennoten en helpers volledig uitgerold is.

Betaling met kaart

Wat betekent inhoudingsplicht? 

Ben jij een opdrachtgever of (onder)aannemer die activiteiten uitvoert (of laat uitvoeren) in onroerende staat, zoals bouwactiviteiten of schoonmaken? Dan zal jij altijd, voor het betalen van je facturen, moeten nagaan of je (onder)aannemers fiscale en/of sociale schulden hebben. Wanneer er schulden zijn, zal je namelijk niet de hele factuur mogen betalen. Je zal dan een deel van het bedrag moeten inhouden en rechtstreeks doorstorten naar de overheid. Dit wordt ook wel inhoudingsplicht genoemd.

Ter verduidelijking: een opdrachtgever is iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren. 

Hoe kan je nagaan of je (onder)aannemer schulden heeft? 

Je kan online gemakkelijk nagaan of de inhoudingsplicht op je (onder)aannemer van toepassing is via de dienst Check Inhoudingsplicht. Je geeft het ondernemingsnummer in en krijgt vervolgens onmiddellijk te zien of er al dan niet fiscale en/of sociale schulden zijn. Bekijk zeker ook de handige videotutorial.

Tip: wanneer de inhoudingsplicht niet van toepassing is, kan je een attest van je raadpleging downloaden. Je kan dit vervolgens bijhouden als bewijs van controle. Let er wel op dat je de factuur betaalt voor het verlopen van de einddatum van het attest.

Wat zijn je verplichtingen?

Let op, als je de inhoudingsplicht niet toepast, kan je mee aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van je (onder)aannemer en eventuele boetes krijgen. 

Bij fiscale schulden

Merk je dat de (onder)aannemer fiscale schulden heeft? Dan moet jij 15% van het bedrag dat je hem verschuldigd bent (exclusief btw) inhouden en doorstorten naar de FOD Financiën. Via de toepassing Check Inhoudingsplicht krijg je verdere instructies. 

Bij sociale schulden

Heeft de (onder)aannemer sociale schulden? Dit zijn schulden bij de RSZ voor werknemers. Dan moet jij 35% van het bedrag dat je hem verschuldigd bent (exclusief btw) inhouden en doorstorten naar de RSZ. Verdere instructies krijg je via de toepassing Check Inhoudingsplicht.

Bij schulden sociale bijdragen als zelfstandige

In 2026 breidt de inhoudingsplicht uit naar de sociale bijdragen die de (onder)aannemer moet betalen. Als een (onder)aannemer onbetaalde sociale bijdragen heeft van meer dan 2.500 euro, dan moet je als professionele opdrachtgever of als aannemer 15% van de openstaande facturen inhouden en doorstorten aan het Rijkinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 

In bepaalde situaties is deze inhoudingsplicht voor de sociale bijdragen niet van toepassing:

  • voor particuliere opdrachtgevers;
  • wanneer de betalingstermijn voor de sociale bijdragen nog niet vervallen is;
  • wanneer er een afbetalingsplan werd opgemaakt dat correct wordt nageleefd;
  • als er ook RSZ-schulden of fiscale schulden zijn

Opgelet: het toepassingsgebied van deze maatregel is beperkt tot de bouw- en schoonmaaksector. Op termijn is een uitbreiding naar andere sectoren mogelijk. 

 

Meer weten? 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de FOD Financiën (in verband met fiscale schulden), bij de RSZ (voor sociale schulden) en bij het RSVZ (voor schulden sociale bijdragen). 

 

Delen: