Toeristische Businessmodellen Booster relevanter dan ooit

Publicatiedatum
Door de corona-crisis zijn toeristische ondernemers genoodzaakt hun businessplan bij te sturen. Ze moeten zich herpositioneren, nieuwe markten aantrekken, hun aanbod diversifiëren, zorgen voor productvernieuwing, ... Het EFRO-project Toeristische Businessmodellen Booster helpt hen doorheen dit traject.
afbeelding sessie

Sector in verandering

Er zijn vandaag heel wat nieuwe technologieën en actuele thema’s die leven bij de toerist. Het is belangrijk dat toeristische ondernemers inspelen op die veranderingen. Denk maar aan thema’s zoals technologie, duurzaamheid, big data, blurring en deeleconomie. Maar ook aan uitdagingen in de toeristische sector zoals de arbeidsintensiteit en de seizoensgebondenheid.

Klassieke businessmodellen bieden geen antwoord op voorgaande uitdagingen en problemen. Er is nood aan doordachte en duurzame businessmodellen op maat van de West-Vlaamse toeristische ondernemingen. Hiermee kan het concurrentievermogen van deze bedrijven jaarrond worden versterkt.

foto Ann Cosyn
Door het arbeidsintensieve karakter van de sector merken we dat toeristische ondernemers daar moeilijk aan toe komen. Met dit project willen we de juiste ondersteuning bieden en willen we de toeristische kmo’s bewust maken van het belang van een kwalitatief businessplan dat klaar is voor de toekomst.
Ann Cosyn
Projectcoördinator, Westtoer

De provinciebedrijven Westtoer en POM West-Vlaanderen startten daarom in het voorjaar van 2019 een nieuw begeleidingstraject voor ondernemers in West-Vlaanderen op. Zij werkten een traject uit om reca- en logiesuitbaters te ondersteunen aan de hand van individuele coaching en klankbordsessies. De deelnemende ondernemers krijgen daarbij tot 20u persoonlijke begeleiding bij hen in de zaak door ervaringsdeskundigen en experts. Ze worden geadviseerd op vlak van marketing, management, HR, en financiën, en er wordt extra aandacht besteed aan duurzaam ondernemen. Dit alles mondt uit in een toekomstgericht actieplan waarbij het businessmodel van de onderneming een tastbare boost krijgt en wordt klaargestoomd voor de toekomst. Voor één keer eens geen focus op de klant of de gast maar 100% op de ondernemer.

Zwaar getroffen sector

De corona-uitbraak en de maatregel rond fysieke bijeenkomsten zorgde voor enige vertraging in de uitvoering van het project. De sluiting van de horeca zorgde bovendien voor een schokeffect in de toeristische sector: meer dan 6 op 10 logies sloten in 2020 af met een negatief resultaat (64%). Ook waren 38% van de logies in januari 2021 tijdelijk gesloten omwille van de risico’s voor uitbater, klanten en personeel verbonden aan Corona. Ook een verbod voor vakanties in groep was een belangrijke reden tot sluiting bij meer dan een derde van de jeugdlogies en de vakantiewoningen.

ondernemers in begeleiding

Businessmodellen Booster boost!

Als gevolg van Corona werd omgeschakeld van fysieke naar digitale klankboardsessies. Er bleek al snel dat dit ook heel wat voordelen heeft. Alles werkt zeer vlot, het is kostenbesparend en het levert even mooie resultaten op. Hierdoor kwamen er extra middelen vrij en kunnen ze met het project nog meer ondernemers helpen en begeleiden dan aanvankelijk gedacht. 

In het voorjaar 2021 werden reeds een 50-tal nieuwe trajecten opgestart. Ondanks een moeilijk 2020 werden 35 multidisciplinaire trajecten opgestart. Dit toont aan dat de ondernemers door de crisis nu meer dan ooit de nood voelen om zich te heroriënteren en tot nieuwe inzichten te komen rond hun businessmodel en zich zo te wapenen voor de toekomst!

Benieuwd om meer te weten over het project? Neem dan een kijkje op de EFRO-projectendatabank.

Bronnen