Tevredenheidsenquête NCP Flanders

Publicatiedatum

NCP Flanders vraagt je om via een korte enquête jouw feedback te geven over de NCP dienstverlening.

NCP Flanders, het nationaal contactpunt in Vlaanderen voor de Europese financieringsprogramma’s Horizon Europe/Horizon 2020 en Digital Europe, voert een korte enquête uit om feedback te verzamelen over de NCP dienstverlening en suggesties over hoe deze verder kan worden verbeterd. 


De enquête is gestructureerd volgens drie hoofdstukken:

- NCP ondersteuning
- Infosessies
- NCP website & LinkedIn.
Als de respondent aangeeft één van deze aspecten niet te kennen, gaat de enquête automatisch verder met het volgende hoofdstuk.

De enquête is anoniem en kan tot 8 oktober 2023 beantwoord worden.
Het NCP Flanders team stelt het zeer op prijs als u een paar minuten van uw tijd zou willen nemen om via deze link op de enquête te antwoorden en uw suggesties te delen. 
 

Delen: