Test jouw gemeente het Smart Retail Dashboard?

Publicatiedatum
Het beschikken over kwaliteitsvolle data kan jouw stad of gemeente ondersteunen in het beleid over detailhandel of bedrijvige kernen. Het Smart Retail Dashboard wil dat vereenvoudigen. VLAIO, Imec, Geo Solutions en partners zoeken nu 3 pilootgemeenten om de mogelijkheden van het Smart Retail Dashboard te testen.

Smart Retail Dashboard

Het Smart Retail Dashboard is een project van VLAIO en Imec. Het dashboard zal verschillende datasets samenbrengen die steden en gemeente ondersteunen in hun beleid over detailhandel of bedrijvige kernen.

In een voorafgaand co-creatietraject bevroeg Imec enkele steden en gemeenten naar hun datanoden. Samen werkten ze ook enkele praktijkvoorbeelden uit waarin deze data van pas zouden komen. VLAIO zette daarna die geformuleerde wensen in de markt via een overheidsopdracht.

Een consortium rond Geo Solutions zal het Smart Retail Dashboard nu verder uitwerken. Opnieuw streven we naar maximale betrokkenheid van de steden en gemeenten. VLAIO, Imec, Geo Solutions en partners zoeken daarom 3 pilootgemeenten die het dashboard uitgebreid zullen testen. Het dashboard moet immers zo dicht mogelijk aansluiten bij de noden van de gebruiker.

Aanmelden als pilootgemeente

Stel jouw stad of gemeente tot 28 februari 2022 kandidaat als pilootgemeente voor het Smart Retail Dashboard via een e-mail naar detailhandel@vlaio.be. Motiveer waar mogelijk jouw kandidatuur en houd daarbij rekening met onderstaande voorwaarden bij de selectie van de pilootgemeenten:

  • Een zeker engagement tot deelname;
  • Openheid om bevindingen te delen ten behoeve van dit onderzoek;
  • De stad of gemeente beschikt over een visie op detailhandel of bedrijvige kernen;
  • De stad of gemeente is geen partner van een gesteund project uit de EFRO-oproep Smart Economy uit 2020 (lees de samenvattingen van deze projecten);
  • Diversiteit in de schaal en geografische ligging van de pilootgemeenten.

De projectpartners schatten een tijdsbesteding van 5 tot 10 dagen in door de pilootgemeenten voor workshops, opleidingen en het testen en evalueren van het Smart Retail Dashboard. Deze inspanningen zullen gespreid verlopen over 2 fases, met een fase voor de zomer van 2022 en de tweede fase in het najaar van 2022.