Telewerk creëert kansen om opnieuw aan de slag te gaan na kankerbehandeling

Publicatiedatum
Volgens onderzoek van de Genste Arteveldehogeschool blijkt telewerk een zegen voor veel (ex)kankerpatiënten. Een deel van hen zegt op deze manier opnieuw kansen te krijgen die er voordien niet of veel minder waren. Arteveldehogeschool deed deze vaststelling in het kader van het Interreg 2-zeeën project I-KNOW-HOW en deelde de resultaten van haar onderzoek tijdens Wereldkankerdag op 4 februari.

Telewerk is tegenwoordig verplicht, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Velen onder ons zijn het intussen dan ook gewoon om via allerlei digitale toepassingen van thuis te werken. Via het I-KNOW-HOW-project van de Arteveldehogeschool stelden onderzoekers vast dat telewerk wel valkuilen en beperkingen kan hebben, maar ook kansen voor mensen die na een lange afwezigheid opnieuw aan het werk willen. 

Volgens het onderzoek van de hogeschool worden redelijk veel mensen ontslagen tot 1 à 2 jaar na hun kankerdiagnose.  Qua redenen wordt opgegeven dat ze te lang afwezig geweest zijn, of onvoldoende presteren. Maar over werk op maat wordt echter nog te weinig gesproken. Eens weer aan het werk, wordt van hen het gewone werkritme verwacht zoals voorheen. Als je van thuis werkt kan je beter plannen wanneer je de moeilijkste taken doet en kan je ook het evenwicht tussen werk en privé beter in het oog houden.

foto Elise Pattyn
Ze hebben er dikwijls de zin en de energie voor, maar het hoge ritme van het werk is niet makkelijk voor mensen die er lange tijd zijn uit geweest. Daarom is telewerk voor hen zeker een kans om langzaam weer het werk op te pikken.
Elise Pattyn
Arteveldehogeschool

I-KNOW-HOW, acroniem voor Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain in Or return to Work, voorziet in de ontwikkelling de van innovatieve maatregelen om werknemers met kanker in staat te stellen (deeltijds) aan het werk te blijven of sneller te herstarten. De ontwikkeling van innovatieve diensten en trainingen op dit vlak voor werkgevers, werknemers, zorgverstrekkers en job coaches staan hierbij centraal.

Het project wordt ondersteunt via het Interreg 2-Zeeën programma. Arteveldehogeschool werkt daarbij samen met 8 partners: Planbureau Zeeland, Hogeschool Zeeland, Rother Voluntary Action, Sara Lee Trust Company, Sterpunt Inclusief Ondernemen, GTB, Métropole européenne de Lille, Centre Oscar Lambret. 

Met dit project zorgen ze ervoor dat ondernemingen minder indirect inkomstenverlies hebben, omwille van tijdelijke of definitieve uitval van een ervaren medewerker en zullen mensen met chronische gezondheidsproblemen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het doel van I-KNOW-HOW is het ondersteunen van mensen met kanker bij de hervatting of het behoud van hun werk. Dit gebeurt via het ontwikkelen van innovatieve diensten voor én met werkgevers, werknemers, paramedici en jobcoaches. 

Zo willen ze aantal mensen met kanker die aan de slag blijven of het werk hervatten met 15% te doen stijgen. De periode van afwezigheid op het werk zal bovendien korter worden door ondersteuning op maat van een job coach en (para)medische team en indien werkgevers de juiste acties ondernemen.

Voor de regio Interreg 2 Zeeën betekent dit dat er 4889 mensen met kanker extra professioneel actief zullen blijven of het werk zullen hervatten. Indirect zullen ook de kosten voor werkgevers en de maatschappij beperkt worden.