Steun voor onderzoeksinfrastructuur hogescholen

Publicatiedatum
Hogescholen zijn een belangrijke actor in het Vlaamse innovatielandschap. Ze moeten dan ook over state-of-the-art infrastructuur beschikken om praktijkgerichte onderzoeksprojecten te kunnen opzetten en om de opgebouwde kennis naar bedrijven te laten doorstromen. Daarom verleende Vlaams minister van economie en innovatie Hilde Crevits 1,7 miljoen euro steun aan hogescholen voor projecten die hun onderzoeksinfrastructuur versterken.
Enkele microscopen op een rijtje

Waarom steun voor onderzoeksinfrastructuur? 

De kennis en expertise die door hogescholen gecreëerd wordt kan kmo’s helpen met praktijkgerichte uitdagingen. Via het project Blikopener zet VLAIO in op het ontsluiten van innovatiekennis bij hogescholen en op het ondersteunen van samenwerking tussen hogescholen en bedrijven. Om het onderzoek door de hogescholen te versterken, werd in het voorjaar van 2020 een oproep gelanceerd voor financiële ondersteuning van nieuwe onderzoeksinfrastructuren of verbetering van bestaande onderzoeksinfrastructuren. 

De oproep was gericht naar projecten die zich aansluiten bij de thema’s digitalisering, circulaire economie/duurzaamheid, en energie/klimaat. Daarnaast was ook de link met de bedrijfswereld belangrijk: onderzoek in samenwerking met bedrijven en waarbij de resultaten doorvloeien naar bedrijven. Hiervoor zullen de hogescholen gebruik maken van het netwerk en de mogelijkheden van Blikopener. Door de steun worden de onderzoeksmogelijkheden van hogescholen uitgebreid en wordt samenwerking tussen verschillende vakgroepen en kennisinstellingen gestimuleerd. 

Maak kennis met de 10 projecten

De 10 geselecteerde projecten zijn:

  1. HOGENT - Move-it-lab: on site waterzuiveringsinstallatie met labo waarbij verschillende analysetechnieken gecombineerd worden om waterzuivering te optimaliseren. Het testen met reëel afvalwater zorgt voor accurate resultaten.
  2. Thomas More Kempen - CO2 captatie voor duurzame teelten: infrastructuur toegepast in glastuinbouwomgevingen voor het opconcentreren van CO2 uit de rookgassen van een verbrandingsproces. Zo wordt CO2 captatie en recuperatie verder getest en geoptimaliseerd. 
  3. Karel de Grote Hogeschool - HPLC-MS voor karakterisatie van organische nevenstromen: infrastructuur voor de analyse van organische componenten uit nevenstromen uit de landbouw en voedingsindustrie, met het oog op valorisatie van deze nevenstromen.
  4. Erasmushogeschool Brussel - Ontwerp van een 4D Datamodel voor hybride performances: de infrastructuur ondersteunt het onderzoek naar 4D datamodellen van hybride performances. Data in realtime wordt gebruikt om virtuele decors, virtuele camera’s, externe participanten, automatische lichttracking en AI-sturing van audio te integreren tot een ‘streambaar’ geheel. Dit gebeurt vanop verschillende locaties.
  5. Thomas More Mechelen-Antwerpen - 2.5D Pick & Place voor elektronische componenten: infrastructuur voor het ontwerpen en vervaardigen van elektronische apparaten (Printed Circuit Boards voor embedded systemen). De infrastructuur kan inspelen op recente technologische ontwikkelingen zoals miniaturisatie, het steeds kleiner worden van elektrische componenten en nieuwe productiesystemen. 
  6. AP Hogeschool Antwerpen – Digitalisering Labo Mechatronica: verdere uitbouw van de bestaande infrastructuur met machine controllers en een cobot. Via deze infrastructuur kan verder ingespeeld worden op de ontwikkelingen rond digitalisering in het werkveld (Industrie 4.0, IoT, machineveiligheid en robotica).
  7. Katholieke Hogeschool Vives Zuid – H2 ElektrolyzE: elektrolyser voor de splitsing van water in waterstofgas en zuurstofgas. De infrastructuur is aanvullend op andere infrastructuur met het oog op een volledig autonoom energiesysteem rond waterstofproductie- en consumptie. Het is de bedoeling dat er enkel waterstofgas geproduceerd wordt via rechtstreeks gekoppelde zonnepanelen en/of windturbines. Het doel is een off-grid dat onafhankelijk is van het elektriciteitsnet.
  8. Arteveldehogeschool – Prototyping lab AHS: uitbouw van een prototyping lab waarmee ingespeeld kan worden op drie grote evoluties in het Vlaamse en internationale werkveld: een shift van 2D naar steeds meer 3D objecten (ook in de zorg), een shift van monotone (eenkleurige) 3D-modellen naar objecten met een variëteit aan kleuren, en het populairder worden van steeds complexer en hoogwaardiger drukwerk.
  9. Katholieke Hogeschool Vives Zuid – ROSdriven: een realistisch rijdend platform met de juiste hardware om het opensource softwareplatform ROS (Robot Operating System) te installeren. ROS werd ontwikkeld om robots te kunnen inzetten in zeer menselijke omgevingen, en dit op een economisch haalbare manier.
  10. Erasmushogeschool Brussel - Uitbouw Open Bio-Incubator EhB: verdere uitbouw met verschillende infrastructuren van de Open Bio-Incubator, een laagdrempelig, co-shared labo voor biotechnologie.

Aanvullende subsidie voor HOGENT

HoGent kreeg ook een aanvullende subsidie voor het project Spiral. Dit is een installatie voor het prepareren en spinnen van natuurlijke en man-made stapelvezels en hun blends. Het doel is om nieuwe functionele natuurlijke en hybride garens en gerecycleerde garens te ontwikkelen.