Steun behoud Interreg 2 Zeeën-programma!

Publicatiedatum
Een belangrijk instrument om complexe grenssituaties, uitdagingen en kansen in het Kanaal en het zuidelijke Noordzeegebied aan te pakken en te beheren, loopt op het slechtst denkbare moment gevaar. Uit discussies over de toekomstige geografie van Interreg programma’s blijkt dat de Europese Commissie (DG REGIO) geen toekomst meer ziet voor de voortzetting van Interreg 2 Zeeën als een zelfstandig programma. De programma-autoriteiten en - partners in Hauts-de-France, Vlaanderen en Nederland zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijk governance instrument zoals voor het 2 Zeeën-gebied meer dan ooit gerechtvaardigd en noodzakelijk is om de effecten van Brexit op het gebied te beheersen en om het hoofd te bieden aan de socio-economische nasleep van een gezondheidscrisis van zeldzame omvang.

Via een petitie roepen de programma-autoriteiten en - partners alle belanghebbenden op om een doorstart van het huidige programma, mits de nodige aanpassingen en gericht op de meest dringende uitdagingen voor het 2 Zeeën-gebied.

Waarom dit initiatief?

In 2006 bundelden vier lidstaten de krachten en gaven ze vorm aan een nieuw Interreg samenwerkingsprogramma voor het gebied dat het Kanaal en de Noordzee tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk omvat : het Interreg 2 Zeeënprogramma. Met steun van de Europese Unie konden nieuwe regionale en lokale partnerschappen, innovatieve investeringen en waardevolle samenwerkingsacties gefinancierd en gerealiseerd worden. Interreg 2 Zeeën gaf daarmee een stevige boost aan en verdiepte de samenwerking op verscheidene vlakken van strategisch en gedeeld belang voor onze regio’s.
 
De Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk als één van de stichtende leden van het programma de EU verlaat, confronteert het programma echter met een nieuwe realiteit. De impact van dit vertrek zal zich snel vertalen in het 2 Zeeën gebied en wordt nog versterkt door de socio-economische effecten van de COVID pandemie.
 
Ondanks dat de overblijvende Lidstaten overtuigd zijn van de noodzaak voor het voortbestaan van een zelfstandig 2 Zeeën programma deelt DG REGIO deze mening niet. 

Onderteken de petitie!

Om hun eis kracht bij te zetten en het voortbestaan van het programma opnieuw op de discussietafel te brengen lanceerden de programma autoriteiten en de partners van het Interreg 2 Zeeën programma uit Vlaanderen, Region Hauts-de-France en Nederland onder de noemer SAVE2SEAS een online petitie. Deze kan nog tot 24 december 2020 ondertekend worden via www.save2seas.eu