Steeds 60 dagen om hinderpremie aan te vragen. Pas je communicatie aan.

Publicatiedatum
Voortaan is er een eenvormige aanvraagtermijn voor de hinderpremie. Elke onderneming die een kennisgevingsbrief van VLAIO ontvangt heeft 60 kalenderdagen om zijn aanvraag in te dienen. De einddatum van de betrokken grondwerken is niet meer van tel. Pas de communicatie van jouw stad of gemeente daarop aan.

Ondernemingen die in aanmerking komen voor een hinderpremie krijgen automatisch een kennisgevingsbrief van VLAIO. Tot voor kort mocht de ondernemer die brief niet al te lang laten liggen. Zijn aanvraag moest bij VLAIO namelijk ingediend zijn ten laatste 60 kalenderdagen vanaf de datum van de brief maar ook steeds voor de einddatum van de grondwerken. Indien de einddatum van de grondwerken vroeger dan deze termijn van 60 kalenderdagen viel, had de onderneming in de praktijk dus een kortere aanvraagtermijn om de uitbetaling van de hinderpremie aan te vragen. Vaak was dat een gevolg van een laattijdige registratie van de werken in het GIPOD. Dat is nu verleden tijd. De aanvraag voor de uitbetaling van een hinderpremie kan voortaan tot 60 kalenderdagen vanaf de datum op de brief worden ingediend.

Vergeet je lokale communicatie niet aan te passen

Steden en gemeenten informeren hun ondernemers voor en tijdens grondwerken zo goed mogelijk. Niet zelden vermelden zij ook de hinderpremie van VLAIO. Is dat in jouw stad of gemeente ook het geval? Kijk deze communicatie dan goed na. Vermeldt het communicatiemateriaal de aanvraagtermijn? Schrap dan het einde van de werken als mogelijke uiterste indiendatum. Het maakt je communicatie opnieuw actueel én ook veel eenvoudiger.

Hinderpremie

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij grondwerken voor hun deur. Meer info over en alle voorwaarden van deze steunmaatregel lees je op www.vlaio.be/hinderpremie.

Delen: